Safon Uwch a TGAU

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig dros 40 o bynciau Safon Uwch, ac mae nifer ohonynt yn 'newydd' gan nad ydynt yn cael eu cynnig ar lefel TGAU. Ym mhob un o’r pynciau Safon Uwch, mae’r flwyddyn astudio gyntaf yn cael ei galw’n Safon UG a bydd asesiad allanol fel arfer ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf. Safon U2 yw’r ail flwyddyn astudio ac mae hefyd yn cynnwys arholiadau allanol i ennill y dyfarniad Safon Uwch llawn.

Gall fod modd dechrau pwnc UG newydd hefyd yn yr ail flwyddyn.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau TGAU rhan-amser. Gall myfyrwyr ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth a bydd cyfle iddynt astudio'r pynciau hyn ym mlwyddyn gyntaf eu cwrs.

Myfyriwr y Flwyddyn – Y Dyniaethau ac Ieithoedd: Vickie Lovell

Mae Vickie yn astudio pedwar pwnc Safon UG, rhaglen sy’n gofyn llawer iawn ganddi. Mae hi hefyd yn aelod o’r Gymdeithas Gofalwyr Ifanc, yn gwneud gwaith gwirfoddol gyda phlant difreintiedig ac mae hi’n aelod o Gadetiaid y Môr. Yn ôl unrhyw safonau, mae’r fyfyrwraig hon yn dilyn rhaglen heriol ac mae’r gwaith mae hi’n ei gwneud ym mhob un o’i phynciau bob amser o safon uchel, ond mae'r ffaith ei bod yn cyflawni hyn yn ogystal â bod yn ofalwr, yn gadét ac yn gwneud gwaith gwirfoddol ychwanegol yn dyst go iawn i’w hymroddiad. 

 

Newyddion a Digwyddiadau A Level and GCSE

Eitemau Nodwedd