Celf, Crefft a Ffotograffiaeth

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser ac amser llawn.

Mae cyrsiau galwedigaethol amser llawn ar gael ar amrywiaeth o lefelau, sy’n rhoi modd i fyfyrwyr astudio ar lefel sy’n briodol iddynt. Cânt eu haddysgu ar gampws Llwyn y Bryn ein Canolfan ar gyfer y Celfyddydau, lle mae’r staff profiadol a’r amgylchedd creadigol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio amrywiaeth o gyfryngau a datblygu eu sgiliau a’u creadigrwydd eu hunain.

Cynhelir arddangosfeydd bob blwyddyn i ddathlu’r gwaith o ansawdd uchel a gynhyrchir gan y myfyrwyr ac mae’r rhain yn cael clod mawr.

Myfyriwr y Flwyddyn - Y Celfyddydau Gweledol: Alexandra Davies

Mae’r wraig ifanc hon wedi bod yn fyfyrwraig eithriadol drwy gydol ei chyfnod gyda ni.   
Mae wedi symud ymlaen o Lefel 1 i Lefel 2 gan ennill graddau Rhagoriaeth ac mae wrthi nawr yn astudio Diploma Estynedig Lefel 3. Mae ei holl waith caled, ymdrech, brwdfrydedd a ffocws wedi arwain at gynnig i astudio am Radd BA (Anrh) mewn Dylunio Cyffredinol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Mae hi’n dangos arwyddion o fod yn ddylunwraig/athrawes ac mae hi’n batrwm ymddwyn go iawn i famau ifanc eraill.

Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Darllen rhagor am y Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Lleoliadau gwaith cyffrous ym Myd Ffasiwn

Hoffech chi wneud profiad gwaith neu interniaeth ym myd ffasiwn? Dyna yn union beth mae cyn fyfyrwyr Ffasiwn Llwyn y Bryn Joanne Griffiths (Snow PR), Emma Jenkins (Sonia Carr) a Michelle Penny (Jonathan Saunders) wedi’i wneud!

London Fashion WeekLondon Fashion Week

Adeiladu
eich
Portffolio

Hoffech chi fod yn ffotograffydd swyddogol myfyrwyr y coleg?

Mae Coleg Gŵyr Abertawe bob amser yn chwilio am ffotograffwyr ifanc talentog a brwd i dynnu lluniau o’r digwyddiadau sy’n rhan o fywyd coleg, o ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch i ymarferion ar gyfer cynyrchiadau theatr.

Nid yn unig y gallwch chi ennill £25 bob tro ond fe welwch chi hefyd eich gwaith yn cael ei gyhoeddi. E-bostiwch marketing@coleggwyrabertawe.ac.uk os oes gennych ddiddordeb.