Celf, Crefft a Ffotograffiaeth

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser ac amser llawn.

Mae cyrsiau galwedigaethol amser llawn ar gael ar amrywiaeth o lefelau, sy’n rhoi modd i fyfyrwyr astudio ar lefel sy’n briodol iddynt. Cânt eu haddysgu ar gampws Llwyn y Bryn ein Canolfan ar gyfer y Celfyddydau, lle mae’r staff profiadol a’r amgylchedd creadigol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio amrywiaeth o gyfryngau a datblygu eu sgiliau a’u creadigrwydd eu hunain.

Cynhelir arddangosfeydd bob blwyddyn i ddathlu’r gwaith o ansawdd uchel a gynhyrchir gan y myfyrwyr ac mae’r rhain yn cael clod mawr.

Myfyriwr y Flwyddyn - Y Celfyddydau Gweledol: Alexandra Davies

Mae’r wraig ifanc hon wedi bod yn fyfyrwraig eithriadol drwy gydol ei chyfnod gyda ni.   
Mae wedi symud ymlaen o Lefel 1 i Lefel 2 gan ennill graddau Rhagoriaeth ac mae wrthi nawr yn astudio Diploma Estynedig Lefel 3. Mae ei holl waith caled, ymdrech, brwdfrydedd a ffocws wedi arwain at gynnig i astudio am Radd BA (Anrh) mewn Dylunio Cyffredinol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Mae hi’n dangos arwyddion o fod yn ddylunwraig/athrawes ac mae hi’n batrwm ymddwyn go iawn i famau ifanc eraill.

Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Darllen rhagor am y Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Newyddion a Digwyddiadau Arts, Crafts and Photography

Eitemau Nodwedd

Lleoliadau gwaith cyffrous ym Myd Ffasiwn

Hoffech chi wneud profiad gwaith neu interniaeth ym myd ffasiwn? Dyna yn union beth mae cyn fyfyrwyr Ffasiwn Llwyn y Bryn Joanne Griffiths (Snow PR), Emma Jenkins (Sonia Carr) a Michelle Penny (Jonathan Saunders) wedi’i wneud!

London Fashion WeekLondon Fashion Week

Adeiladu
eich
Portffolio

Hoffech chi fod yn ffotograffydd swyddogol myfyrwyr y coleg?

Mae Coleg Gŵyr Abertawe bob amser yn chwilio am ffotograffwyr ifanc talentog a brwd i dynnu lluniau o’r digwyddiadau sy’n rhan o fywyd coleg, o ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch i ymarferion ar gyfer cynyrchiadau theatr.

Nid yn unig y gallwch chi ennill £25 bob tro ond fe welwch chi hefyd eich gwaith yn cael ei gyhoeddi. E-bostiwch marketing@coleggwyrabertawe.ac.uk os oes gennych ddiddordeb.