Busnes, Cyfrifeg a'r Gyfraith

Mae'r ystod eang o gyrsiau yn y maes hwn yn cynnwys Cyfrifeg (cymwysterau AAT), Safonau Uwch, BTEC a'r Dystysgrif mewn Troseddeg. Hefyd cynigiwn gwrs yr Academi Entrepreneuriaeth / Sgiliau Busnes ar Lefel 4, lle y bydd entrepreneuriaid proffil uchel yn gweithio gyda myfyrwyr sy'n bwriadu sefydlu eu busnes eu hunain.

Coleg Gŵyr Abertawe yw'r unig goleg AB yn y DU i gael statws Partner Dysgu Cymeradwy Platinwm gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).

Myfyriwr y Flwyddyn - Busnes: Jaaed Akthar

Mae Jaaed wedi bod yn gyson o ran ansawdd y gwaith y mae’n ei gynhyrchu – mae’n rhoi sylw gofalus i fanylder yn ei aseiniadau, ac o ganlyniad hyd yn hyn mae wedi ennill graddau D*D*. Mae’n amlwg ei fod wedi neilltuo amser i adolygu ar gyfer arholiadau oherwydd mae wedi pasio pob un ar yr ymgais gyntaf.

Mae’n chwarae rôl weithredol mewn gweithgareddau Bagloriaeth Cymru gan gynnwys bod yn rhan o dîm sydd wedi codi arian ar gyfer plant ag afiechyd angheuol – mae hefyd yn mentora ein myfyrwyr o fewn yr ystafell ddosbarth ac mae bob amser yn barod i gefnogi ei gyfoedion. 

 

Angen un rheswm arall i astudio cymhwyster proffesiynol gyda ni?

Ni yw'r unig goleg AB yn y DU i gael y statws partner dysgu cymeradwy platinwm, dyfarniad y mae mawr alw amdano, gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) o ganlyniad i'n hymrwymiad i hyfforddiant a chymorth i fyfyrwyr.

ACCA Platinum

Newyddion a Digwyddiadau Business, Accountancy and Law

Eitemau Nodwedd

Beth am fod yn Intern Menter?

Os ydych chi'n llawn brwdfrydedd ac mae gennych chi sgiliau trefnu da, beth am wneud cais i fod yn Intern Menter Coleg Gŵyr Abertawe. Byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr â'r tîm Menter, gan gefnogi digwyddiadau a gweithgareddau ar draws y coleg.

Coleg Gŵyr Abertawe – Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus)

Rydym wedi ennill teitl Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo nodedig PQ Magazine, cyhoeddiad ar gyfer cyfrifwyr rhannol gymwysedig..

Darllen rhagor...