Arlwyo a Lletygarwch

Mae myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau Coginio Proffesiynol amser llawn yn gallu manteisio ar weithio mewn amgylchedd proffesiynol wrth iddynt baratoi a gweini bwyd yn y Vanilla Pod, bwyty hyfforddi'r coleg ar gampws Tycoch. Mae'r cyrsiau City & Guilds yma yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y sector arlwyo a lletygarwch. Bydd myfyrwyr yn cystadlu'n rheolaidd mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Cynigir cyrsiau byr, sy'n para dim ond pum wythnos, mewn coginio Eidalaidd, Ffrengig neu Asiaidd.

Myfyriwr y Flwyddyn Arlwyo a Lletygarwch: Scott Mears

Mae Scott bob amser yn drefnus iawn a byth yn hwyr yn cwblhau aseiniad.  Pan fydd Scott ym mwyty hyfforddi'r Vanilla Pod mae'n llawn hyder a dawn, gan ddangos sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid a gwasanaeth bwyd rhagorol. Mae hefyd wedi cynrychioli'r coleg yng nghystadlaethau Worldskills - a chael ei asesu am dros bum awr ar baratoi a gweini coffi a choctels, plygu napcynnau, gosod byrddau a gwaith flambé.  Mae Scott yn llysgennad gwych i Goleg Gŵyr Abertawe.

Cwrdd â phen-cogyddion proffesiynol

Gwrandewch ar gyngor y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant pan fydd y coleg yn croesawu pen-cogyddion yn ystod 'dosbarthiadau meistr' ar gyfer myfyrwyr presennol.

Cysylltiadau â chyflogwyr

Gallwch loywi eich CV a galw heibio'r ffeiriau swyddi arbenigol rheolaidd sy'n cael eu cynnal i'r rhai a hoffai weithio yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo.

Byd o flas

Trowch eich llaw at ddulliau coginio byd-eang - o Tsieina, Cymru, Ffrainc, Iwerddon - yn ogystal â bwydlenni arbennig fel Dydd Santes Dwynwen rhamantus a Masnach Deg - ar gyfer nosweithiau a digwyddiadau â thema.

 

Newyddion a Digwyddiadau Catering and Hospitality

Eitemau Nodwedd

Nid dim ond ein ceginau sydd fel y rhai y byddech yn eu gweld mewn bwyty proffesiynol

Pan fyddwch chi'n cofrestru i ddilyn un o'n cyrsiau arlwyo a lletygarwch rydym ni am i chi wybod sut beth yw hi i weithio yn y diwydiant ac mae'r bwyty Vanilla Pod yn llwyddo i wneud hynny. Gyda lle i 30, bar trwyddedig a cheginau â chymorth gyda'r holl offer proffesiynol diweddaraf un, byddwch chi'n dysgu am wasanaeth cwsmeriaid, gwaith blaen tŷ a choginio proffesiynol, yn gweini bwyd i'r cyhoedd bedair gwaith yr wythnos canol dydd a gyda'r hwyr.