Cyfrifiadura a Thechnoleg

Rydym yn cynnig cyrsiau Safon UG / Uwch mewn Cyfrifiadureg a TGCh. Mae cyrsiau BTEC ar gael ar Lefelau 1-3, gan roi modd i fyfyrwyr amser llawn gofrestru ar y cwrs sy'n briodol i'w cymwysterau presennol.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i astudio ystod eang o gyrsiau gradd cysylltiedig â TG neu gyfrifiadura yn y brifysgol gan gynnwys systemau gwybodaeth cyfrifiadurol, fforenseg gyfrifiadurol, datblygu gemau cyfrifiadurol a chyfrifiadureg.

Rydym hefyd yn cynnig Gradd Sylfaen mewn TG yn amser llawn ac yn rhan-amser.

Myfyriwr y Flwyddyn Technoleg: Shannon Wallace

Mae Shannon yn ferch ifanc hynod frwdfrydig sydd â chofnod presenoldeb 100% ers iddi fod yn y coleg.  Mae ansawdd ei gwaith aseiniad yn llawer uwch na safon Lefel 1. Mae'n awyddus i fanteisio ar bob agwedd ar fywyd coleg - enillodd gynnig myfyriwr yn ddiweddar fel rhan o'i rôl fel cynrychiolydd dosbarth - rhywbeth a wnaeth i gyd ar ei phen ei hun o flaen llond ystafell o fyfyrwyr.  Mae hyn yn dyst i'r math o unigolyn hyderus ac ymroddedig yw hi bellach.

Cael eich Ysbrydoli!

Cewch eich annog i feddwl am eich llwybr gyrfa yn y dyfodol pan fydd siaradwyr gwadd ysbrydoledig o amryw o gefndiroedd yn rhedeg gweithdai yn y coleg, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o ddefnyddio technoleg mewn diwydiant.