Trydanol

Mae cyrsiau Gosodiadau Trydanol a Pheirianneg (Drydanol) ar gael ar amryw o lefelau, gan roi cyfle i fyfyrwyr amser llawn gofrestru ar y cwrs sy'n briodol i'r cymwysterau sydd ganddynt eisoes.

Bydd y rhai sy'n dechrau ar Lefel 1 neu 2 yn cael cyfle i symud ymlaen i'r lefel nesaf, a'r dewis posibl o ddilyn prentisiaeth, cwrs addysg uwch neu gael swydd ar ôl iddynt gwblhau'r cwrs.

Mae'r cyrsiau'n cael eu haddysgu drwy weithdai safonol y diwydiant, gan gynnig modd i'r myfyrwyr feithrin y sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa yn y sector trydanol.

Mae cyrsiau rhan-amser hefyd ar gael o Lefel 2 hyd at Lefel 5.

Mariusz Gawarecki, Engineering Student of the Year

Myfyriwr y Flwyddyn Peirianneg: Mariusz Gawarecki

Cafodd Mariusz ei enwebu ar gyfer gwobr Sgiliau Cymru Rhanbarth De Cymru lle y bu’n cystadlu yn erbyn 11 o fyfyrwyr eraill, ac ef oedd enillydd argyhoeddiadol y gystadleuaeth. Enillodd y wobr Arian hefyd yng nghystadleuaeth Sgiliau Adeiladu Cenedlaethol Cymru.

Mae ganddo’r ddawn arbennig o allu dehongli lluniadau technegol ac mae’n ymfalchïo yn ei waith. Mae ei lwyddiant ar y cwrs hyd yn oed wedi ysbrydoli ei dad i geisio gwaith yn y diwydiant.

Mae Mariusz yn boblogaidd iawn gyda’u cydfyfyrwyr ac yn llwyddo i fod yn ‘rhan o’r criw’ a chanolbwyntio 100% ar ei waith yr un pryd.

Newyddion a Digwyddiadau Electrical

Eitemau Nodwedd

Fe wnes i’r cwrs tra oeddwn i’n gweithio i gwmni trydanol lleol oherwydd roedd fy nghyflogwr yn awyddus i mi gael mwy o gymwysterau a phrofiad a dysgu am theori fy nghrefft."

Joey Scurlock, L3 Gosodiadau Trydanol