Peirianneg

Mae cyrsiau Diploma Peirianneg BTEC yn cael eu cynnig ar Lefelau 2 a 3. Mae llwybr prentisiaeth ar gael hefyd ar Lefel 3. Bydd myfyrwyr yn symud ymlaen at brentisiaethau a chyrsiau gradd, gyda chyrchfannau yn cynnwys Birmingham, Brunel, Plymouth, Abertawe a Gorllewin Lloegr.

Mae cyrsiau rhan-amser yn amrywio o Lefel 2 hyd at Lefel 5.

Myfyriwr y Flwyddyn Peirianneg: Jacob Davies

Mae Jacob wedi symud ymlaen i astudio Diploma Lefel 2 mewn Plymwaith a bod yn gynrychiolydd dosbarth yn ogystal ag astudio ar gyfer cymwysterau ychwanegol.  Fe ymunodd â myfyrwyr eraill hefyd i fod yn aelod o'r tîm gweithgynhyrchu a gynrychiolodd y coleg mewn cystadleuaeth ac ennill Aur.  Ar ôl cwblhau'r cwrs Plymwaith Lefel 2 cafodd brentisiaeth gydag A&D Heating Services Ltd.  Mae ei gyflogwyr yn meddwl y byd ohono ac wedi'i ddisgrifio fel 'gwir gaffaeliad'. 

Newyddion a Digwyddiadau Engineering

Eitemau Nodwedd