Gorseinon

Wedi’i leoli mewn ardal breswyl ddymunol yng Ngorseinon, mae’r campws yn darparu ar gyfer mwy na 2000 o fyfyrwyr amser llawn, sydd â mynediad at bron 50 o bynciau Safon Uwch ac amrywiaeth eang o gyrsiau Galwedigaethol.

Mae cyrsiau rhan-amser i oedolion yn cael eu darparu yn ystod y dydd a gyda'r hwyr (e.e. Mynediad, TG, cerbydau modur, Cymraeg, gwyddoniaeth, iaith arwyddion ac addysgu).

Mae cymorth i ddysgwyr yn ganolog i weithgareddau ac mae cyfleusterau’n cael eu huwchraddio’n gyson i greu amgylchedd sy’n rhoi modd i fyfyrwyr wireddu eu potensial. Ymhlith y cyfleusterau arbenigol a ddarperir yw labordai Gwyddoniaeth, adran Cerbydau Modur a chanolfan ar gyfer y Celfyddydau Perfformio a Chreadigol.

Yn ogystal, mae gweithgareddau unigryw’r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn gweithredu o’r campws hwn – mae’r partneriaethau hyn yn cael eu cydnabod yn genedlaethol fel prosiectau cyflogwr/coleg ardderchog.

Oriau Agor yn ystod y Tymor

Llun - 8.30am i 4.45pm
Mawrth, Mercher and Iau - 8.30am i 9.00pm
Gwener - 8.30am i 4.30pm

Manylion Cyswllt

Heol Belgrave
Gorseinon
Abertawe
SA4 6RD
Ffôn: 01792 890700
Ffacs: 01792 894818
E-bost: admin@gowercollegeswansea.ac.uk