Gorseinon

Based in a pleasant residential area of Gorseinon, the campus accommodates more than 2000 full time students, who have access to nearly 40 A Level subjects and a wide range of Vocational courses.

Mae cyrsiau rhan-amser i oedolion yn cael eu darparu yn ystod y dydd a gyda'r hwyr (e.e. Mynediad, TG, cerbydau modur, Cymraeg, gwyddoniaeth, iaith arwyddion ac addysgu).

Mae cymorth i ddysgwyr yn ganolog i weithgareddau ac mae cyfleusterau’n cael eu huwchraddio’n gyson i greu amgylchedd sy’n rhoi modd i fyfyrwyr wireddu eu potensial. Ymhlith y cyfleusterau arbenigol a ddarperir yw labordai Gwyddoniaeth, adran Cerbydau Modur a chanolfan ar gyfer y Celfyddydau Perfformio a Chreadigol.

Oriau Agor yn ystod y Tymor

Monday to Thursday - 8.30am i 5pm
Gwener - 8.30am i 4.30pm

Manylion Cyswllt

Heol Belgrave
Gorseinon
Abertawe
SA4 6RD
Ffôn: 01792 890700
Ffacs: 01792 894818
E-bost: admin@gowercollegeswansea.ac.uk