Iechyd a Gofal Plant

Mae’r cyrsiau galwedigaethol hyn mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ac mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gael ar amrywiaeth o lefelau, gan roi modd i fyfyrwyr astudio ar lefel sy’n briodol iddynt.

Mae cyrsiau rhan-amser yn cynnwys Gofal, Dysgu a Datyblygiad Plant sy’n dechrau ar Lefel 2 ac sy’n symud ymlaen at Radd Sylfaen. Rydym hefyd yn cynnig cwrs Iaith Arwyddion ar Lefel 1.

Myfyriwr y Flwyddyn Iechyd a Gofal: Alex Bolton

Mae Alex yn fyfyriwr rhagorol a ymunodd â'r cwrs BTEC Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol cyn symud ymlaen i Lefelau 2 a 3.  Erbyn hyn disgwylir iddo basio Diploma Lefel 3 gyda rhagoriaeth.   
Mae'n ddysgwr cydwybodol ac annibynnol sy'n sicrhau cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd.  Rydym yn falch iawn ei fod wedi cael ei dderbyn i astudio ar gwrs Gradd Sylfaen yng Ngholeg Gŵyr Abertawe - mae'n llawn haeddu llwyddo!

Newyddion a Digwyddiadau Health and Childcare

Eitemau Nodwedd