Y Dyniaethau

Bydd nifer o’r cyrsiau Safon Uwch yn y categori hwn yn newydd i fyfyrwyr – hynny yw, ni fyddan nhw wedi bod ar gael ar lefel TGAU – a dyna pam y dylech chi edrych arnyn nhw’n fanwl. Efallai y byddwch chi’n dod o hyd i’r union bwnc roeddech chi’n chwilio amdano. Er enghraifft, mae’r myfyrwyr sy’n mwynhau Hanes yn aml yn cael eu denu i bynciau fel Hanes yr Hen Fyd a Gwareiddiad Clasurol.

Gall y rhai sydd â diddordeb yn y newyddion a materion cyfoes ystyried Llywodraeth a Gwleidyddiaeth fel dewis.

Myfyriwr y Flwyddyn – Y Dyniaethau ac Ieithoedd: Vickie Lovell

Mae Vickie yn astudio pedwar pwnc Safon UG, rhaglen sy’n gofyn llawer iawn ganddi. Mae hi hefyd yn aelod o’r Gymdeithas Gofalwyr Ifanc, yn gwneud gwaith gwirfoddol gyda phlant difreintiedig ac mae hi’n aelod o Gadetiaid y Môr. Yn ôl unrhyw safonau, mae’r fyfyrwraig hon yn dilyn rhaglen heriol ac mae’r gwaith mae hi’n ei gwneud ym mhob un o’i phynciau bob amser o safon uchel, ond mae'r ffaith ei bod yn cyflawni hyn yn ogystal â bod yn ofalwr, yn gadét ac yn gwneud gwaith gwirfoddol ychwanegol yn dyst go iawn i’w hymroddiad. 

 

Newyddion a Digwyddiadau Humanities

Eitemau Nodwedd