Ieithoedd

Mae dysgu iaith newydd, neu wella'r sgiliau sydd gennych, yn ddiddorol ac yn ysgogol. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig cyrsiau Safon Uwch amser llawn yn Saesneg, Cymraeg, Ffrangeg a Sbaeneg. Ar ôl astudio'r cyrsiau hyn mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i brifysgolion ledled y DU a thramor.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrs rhan-amser, cynigiwn gyrsiau Ffrangeg i Ddechreuwyr a Sbaeneg i Ddechreuwyr yn ogystal â modiwlau Ffrangeg amrywiol ar-lein.

Dylai'r rhai sydd am astudio cwrs Cymraeg fynd i http://www.swansea.ac.uk/learnwelsh/.

Myfyriwr y Flwyddyn Cymraeg: Eleri Davies

Gwnaeth Eleri benderfynu dod i'r coleg o Ysgol Gyfun Ystalyfera lle y cafodd ei haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae'n falch iawn o'i threftadaeth Gymreig ac yn benderfynol y byddai'n parhau i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chystadlaethau cyfrwng Cymraeg.  Fe gystadlodd Eleri yn ddiweddar yng nghystadleuaeth adrodd unigol yn Eisteddfod yr Urdd gan ddod yn ail yn y Sir.

Newyddion a Digwyddiadau Languages

Eitemau Nodwedd

Dechreues i astudio Cymraeg yn rhan-amser yn y gwaith. Erbyn hyn rydw i yn fy chweched flwyddyn ac wedi hyd yn oed cael dyrchafiad am fy mod i'n ddwyieithog.”

Elizabeth Jarvis, Cymraeg
Welsh Student