Mathemateg, Gwyddoniaeth a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Mae amrywiaeth eang o bynciau Safon Uwch ar gael yn yr adran hon. Bydd rhai yn gyfarwydd, ond bydd eraill yn newydd i fyfyrwyr - hynny yw, ni fyddan nhw wedi bod ar gael ar lefel TGAU - a dyna pam y dylech chi edrych arnyn nhw’n fanwl. Efallai y byddwch chi’n dod o hyd i’r union bwnc roeddech chi’n chwilio amdano. Er enghraifft, bydd llawer ohonoch wedi astudio Daearyddiaeth ar lefel TGAU ac am wybod rhagor am Ddaeareg. Bydd Seicoleg a Chymdeithaseg hefyd yn anghyfarwydd.

Mae cyrsiau TGAU hefyd ar gael mewn rhai pynciau i’r rhai sydd am astudio’n rhan-amser.

Cynhelir sesiynau ymarferol mewn labordai modern llawn cyfarpar. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol ac maen nhw’n perfformio’n dda bob blwyddyn.

Myfyriwr y Flwyddyn Mathemateg, Gwyddoniaeth a Gwyddorau Cymdeithasol: Marie-Julie Cnudde 

Mae gallu academaidd rhagorol gan y myfyriwr yma, rhywbeth a adlewyrchir gan y ffaith iddi gael cynnig amodol gan Goleg y Brenin Caergrawnt i astudio Meddygaeth.  Cafodd ei dewis gan Villiers Park i fynychu cwrs ymestyn gallu deallusol ar niwrowyddoniaeth ac, yn ei hamser ei hun, bu'n mynychu sesiynau ymestyn AU+ yn gyson yn y coleg.  Mae'r egni a brwdfrydedd di-ben-draw yma hefyd i'w gweld mewn amryw o ddiddordebau all-gwricwlaidd, a llwyddodd i ennill Gradd 6 mewn bale yn ddiweddar.

Y Gronfa Ddoniau

Mae'r Gronfa Ddoniau yn gyfleuster addysg arloesol i ddysgwyr 16 oed sy'n arbenigo mewn technolegau meddygaeth, iechyd a gwyddoniaeth.

Gwybod rhagor...

Statws 'Aelod Cyswllt' i'r coleg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws ‘Aelod Cyswllt’ gan y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.

Darllenwch ragor

Newyddion a Digwyddiadau Maths, Science and Social Sciences

Eitemau Nodwedd