Newyddion a Digwyddiadau

20
Medi
Urdd sport training success for student

Llwyddiant hyfforddiant yr Urdd i fyfyriwr

Ymunodd Rebecca Jones, myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe, a’r Urdd ar eu Penwythnos Hyfforddiant Chwaraeon yn Aberystwyth yn ddiweddar. 

Drwy weithio mewn partneriaeth a Phrifysgol Aberystwyth, crëwyd  'SuperTeams' lle bu bobl ifanc ledled Cymru yn dod at ei gilydd a chystadlu mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon gan gynnwys pêl-fasged, nofio, athletau a pêl-osgoi.

20
Medi
Urdd sport training success for student

Urdd sport training success for student

Rebecca Jones, an A Level student from Gower College Swansea, recently joined the Urdd for a sports training weekend in Aberystwyth.

Working in partnership with Aberystwyth University, 'SuperTeams' were created where young people from across Wales got together and competed in a variety of sports activities including basketball, swimming, athletics and ball-avoid.

15
Medi
Danteithion Cymreig i fyfyrwyr Rhyngwladol newydd

Danteithion Cymreig i fyfyrwyr Rhyngwladol newydd

Roedd adran Ryngwladol Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal digwyddiad ‘ymgyfarwyddo â chanol y ddinas’ ar gyfer ei charfan newydd o fyfyrwyr.

Uchafbwynt y diwrnod oedd blasu cocos, bara lawr a phice ar y maen ym Marchnad Abertawe – diolch yn fawr iddyn nhw am ddarparu’r bwydydd blasus am ddim! 

15
Medi
Myfyriwr ESOL yn Llysgennad Chwaraeon

Myfyriwr ESOL yn Llysgennad Chwaraeon

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dychwelyd o ymweliad pedwar diwrnod â Bwlgaria yn ddiweddar fel rhan o brosiect chwaraeon Erasmus+.

Digwyddodd y daith ar ôl i GolegauCymru gysylltu â thiwtoriaid ESOL y Coleg i weld a hoffai unrhyw rai o’u myfyrwyr wneud cais am rôl Llysgennad Datblygu Chwaraeon Ieuenctid (YSDA). 

14
Medi
William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn gwobr yn ddiweddar gan Tata Steel i gydnabod y gwaith a wnaeth yn ystod lleoliad haf.

Roedd William Hughes, sy’n astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth ar gampws Gorseinon, wedi derbyn siec a gwobr am y Prosiect Gwerth Ychwanegol Gorau.

14
Medi
Welsh treats for new International students

Welsh treats for new International students

Gower College Swansea's International department held a ‘city centre orientation’ event for its new cohort of students.

The highlight of the day was trying cockles, laverbread and Welsh cakes at Swansea Market – a big thank you to them for providing delicious free tasters! 

14
Medi
ESOL student becomes sports ambassador

ESOL student becomes sports ambassador

A Gower College Swansea student has returned from a four-day visit to Bulgaria as part of an Erasmus+ sports project.

The trip came about after ESOL tutors at the college were approached by ColegauCymru to see if any of their students would like to apply for the role of Youth Sports Development Ambassador (YSDA). 

13
Medi

Trefniadau casglu tystysgrifau arholiadau

Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn dosbarthu cardiau post yn fuan i roi gwybod i fyfyrywr bod eu tystysgrifau’n barod i’w casglu.

Peidiwch â cheisio casglu’ch tystysgrif cyn derbyn eich cerdyn post. 

Bydd tystysgrifau’n barod i’w casglu o ddydd Llun 18 Medi yn ystod yr amserau ac o’r campws a nodir ar eich cerdyn post.

13
Medi

Arrangement for the collection of examination certificates

Gower College Swansea will be issuing postcards shortly to let students know their certificates are ready to collect.

Please do not attempt to pick up a certificate before receiving your postcard.

Certificates will be ready to collect from Monday 18th September during the times and from the campus stated on your postcard.

13
Medi
William wins prize for science project

William wins prize for science project

An A Level student from Gower College Swansea has been awarded a prize from Tata Steel in recognition of work he undertook during a summer placement.

William Hughes, who is studying Mathematics and Science at the Gorseinon campus, received a cheque and an award for Best Value Added Project.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed