Newyddion a Digwyddiadau

06
Ebr
Skills Competition success for electronics student

Skills Competition success for electronics student

A 22 year-old from Gower College Swansea has won a Gold medal in the electronics final of a national skills competition.

Backed by the Welsh Government through the European Social Fund, Skills Competition Wales is a series of events held in colleges across the country, designed to celebrate vocational skills and create highly skilled, award winning employees for the Welsh workforce.

04
Ebr

Park & Ride service to cease

Please be aware that the free Park & Ride service that has run from Fforestfach to the Tycoch campus since November will STOP on Friday 7 April.

Additional parking spaces will become available at Tycoch over the coming weeks as a number of our temporary portacabins are removed from site.

11
Ebr
Students head to UK's top performance colleges

Myfyrwyr yn mynd i golegau gorau’r DU

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi llwyddo i gael lleoedd yn rhai o’r ysgolion actio a theatr mwyaf poblogaidd yn y wlad.

Mae’r myfyrwyr – o amrywiaeth o gyrsiau BTEC y Celfyddydau Perfformio, y Celfyddydau Cynhyrchu a Safon Uwch Drama – yn dod i ddiwedd eu cyfnod ar gampws Gorseinon ac yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn eu gyrfaoedd.

11
Ebr
Congratulations to our Oxbridge students 2017

Llongyfarchiadau i’n myfyrwyr Rhydgrawnt 2017

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt a Phrifysgol Rhydychen eleni. Y myfyrwyr yw:

11
Ebr

Gwasanaeth Parcio a Theithio i ddod i ben

Bydd y gwasanaeth Parcio a Theithio am ddim sydd wedi rhedeg o Fforestfach i gampws Tycoch er mis Tachwedd yn DOD I BEN ar ddydd Gwener 7 Ebrill.

Bydd lleoedd parcio ychwanegol ar gael yn Nhycoch dros yr wythnosau nesaf oherwydd bydd nifer o’n cabanau dysgu dros dro yn cael eu symud o’r safle.

10
Ebr
Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fyfyriwr electroneg o Abertawe

Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fyfyriwr electroneg o Abertawe

Mae bachgen 22 oed o Mayhill wedi cipio’r fedal aur mewn electroneg, yn rownd derfynol cystadleuaeth sgiliau genedlaethol.

07
Ebr
Congratulations to our Oxbridge students 2017

Congratulations to our Oxbridge students 2017

Seven students from Gower College Swansea have been offered places to study at Cambridge and Oxford Universities this year. They are:

07
Ebr

Maths GCSE revision classes over Easter break

We are holding Maths GCSE revision classes at the college over the Easter break.

Tycoch students: Room B18a on Tuesday 11 and Tuesday 18 April (2.30pm – 4.30pm)

Gorseinon students: Room F21 on Tuesday 11 and Tuesday 18 April (11am – 1pm)

30
Maw

Cydweithrediad coleg / diwydiant yn arwain at gyfleoedd prentisiaeth

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi datblygu cydweithrediad cyffrous gyda’r arbenigwyr electroneg diwydiannol Kontroltek, sydd wedi'u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ar ôl i’r ddau sefydliad weld cyfle posibl i symud myfyrwyr yn ddi-dor o amgylchedd y coleg i brentisiaethau llwyddiannus, ysgogol.

28
Maw
Students head to UK's top performance colleges

Students head to UK's top performance colleges

Gower College Swansea students have secured places at some of the most in-demand acting and theatre schools in the country.

The students – from a range of BTEC Performing Arts, Production Arts and A Level Drama courses – are coming to the end of their time at the Gorseinon campus and are looking forward to the next stage in their careers.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed