Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynigir y cwrs BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus yn amser llawn ar Lefel 2 a 3 ac mae ar gyfer y rhai sy’n ystyried gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus e.e. yr heddlu, y gwasanaeth tân, y lluoedd arfog neu’r gwasanaeth carchardai.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i wybod rhagor am y gwahanol wasanaethau ac i asesu’r lefel o ffitrwydd sydd ei hangen - mae gweithgareddau awyr agored a gweithgareddau antur  yn rhan bwysig o’r cwrs hwn. Ar ôl cwblhau’r cymhwyster Lefel 3 bydd myfyrwyr yn gallu gwneud cais am gwrs addysg uwch neu wneud cais uniongyrchol i ymuno â gwasanaeth cyhoeddus.

Myfyriwr y Flwyddyn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus: Kieran Hoskins

Nod gyrfa Kieran yw gweithio yn y diwydiant ffitrwydd felly mae wedi ymgymryd â'r dasg o gwblhau'r cwrs rhan-amser Hyfforddwr Campfa yn ogystal â chwblhau ei gwrs Gradd Sylfaen Lefel 5 a mynd ar leoliad diwydiant dwys yn Exercise for Less yn Abertawe.  Mae hyn yn dyst i'w ymroddiad i ddysgu a datblygiad personol a'i ffocws ar gael swydd yn y diwydiant. 

Newyddion a Digwyddiadau Public Services

Eitemau Nodwedd