Tycoch

Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n astudio amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol, mynediad a phrentisiaeth. Mae nifer o’r meysydd galwedigaethol sefydledig, megis iechyd a gofal cymdeithasol, lletygarwch ac arlwyo, teithio a thwristiaeth, busnes, gwyddoniaeth, chwaraeon, cerbydau modur a pheirianneg ar gael yma. Mae cyfleusterau arbenigol yn cynnwys bwyty hyfforddi'r Vanilla Pod a gall myfyrwyr ddefnyddio’r Ganolfan Chwaraeon fodern hefyd sy’n cynnwys stiwdio gyflyru llawn cyfarpar, neuadd chwaraeon aml-bwrpas, cyrtiau sboncen a chlinig anafiadau chwaraeon. Mae’n hawdd cerdded i’r campws o Sgeti ac mae’r cysylltiadau cludiant i ganol dinas Abertawe ac oddi yno yn ardderchog.

Oriau agor

Yn ystod y tymor

Dydd Llun i Ddydd Iau - 8am tan 9pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Yn ystod y gwyliau
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Manylion Cyswllt

Heol Tycoch,
Abertawe
SA2 9EB
Ffôn: 01792 284000
Ffacs: 01792 284074
E-bost: enquiries@gowercollegeswansea.ac.uk