News and Events

08
Aug

Arrangements for the collection of A Level and GCSE results 2017

  • A Level results will be available for collection from 8.30am on Thursday 17 August (D4 at Gorseinon)
  • GCSE results will be available for collection from 9am on Thursday 24 August (B18a at Tycoch or Exams office at Gorseinon)
10
Aug

Trefniadau ar gyfer casglu canlyniadau Safon Uwch a TGAU 2017

  • Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael i'w casglu o 8.30am ddydd Iau 17 Awst (D4 yng Ngorseinon)
  • Bydd canlyniadau TGAU ar gael i'w casglu o 9am ddydd Iau 24 Awst (B18a yn Nhycoch neu'r Swyddfa Arholiadau yng Ngorseinon)
09
Aug

6 ffordd i wella eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol dros wyliau'r haf

Ychydig wythnosau ers dechrau'r gwyliau haf, rwy'n gobeithio bod myfyrwyr wedi dechrau ymlacio ac ailfywiogi ar ôl eu holl waith caled yn ystod yr arholiadau TGAU a Safon Uwch.  Gyda mis o wyliau ar ôl i'w fwynhau, bydd nifer yn chwilio am gyfleoedd a fydd yn eu rhoi ar y blaen yn yr yrfa o'u dewis neu yn y lle gwaith yn gyffredinol.  Yma, mae Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe, yn sôn am

09
Aug

Six ways to enhance future career prospects over the summer holidays

A few weeks into the summer holidays, students will hopefully be starting to feel relaxed and refreshed after all their hard work during the GCSE and A Level exam period.  With a month of holidays left to look forward to, many will be seeking opportunities to give them a head-start in their chosen careers or in the work place in general.

09
Aug

Beth sy'n dod nesaf? Y camau i lwyddiant ar gyfer myfyrwyr Abertawe

Erbyn hyn bydd myfyrwyr ar draws Abertawe yn edrych ymlaen at gael hoe haeddiannol dros yr haf ar ôl wynebu eu her addysgol fwyaf hyd yma: eu harholiadau TGAU.  Er bod nifer yn symud ymlaen i borfeydd newydd, mae rhai sydd dal yn penderfynu ar y camau nesaf ar eu taith addysgol.

09
Aug

What comes next? The stepping stones to success for Swansea students

Students across Swansea will now be looking forward to a well-deserved summer break after overcoming their biggest educational challenge yet: their GCSE exams. While many are set for pastures new, there are those who are still deciding on where to take the next steps of their educational journeys. 

28
Jul
£500 grant for local entrepreneur

£500 grant for local entrepreneur

The Swansea Seed Fund and C4EE - headed by Sue Poole, Enterprise Manager at Gower College Swansea - have awarded a £500 grant to a young man who has started his own security firm.

19
Jul
Nathaniel heads to 'top of the class'

Nathaniel heads to 'top of the class'

Kick Start student Nathaniel Parker has steadily made his way to ‘top in the class’ at the Gorseinon campus.

13
Jul
Students selected to attend prestigious IET event

Students selected to attend prestigious IET event

Two Tycoch-based Engineering Technology students have attended the 2017 IET South Wales Prestige Lecture and Dinner at the Liberty Stadium.

Evelyn O’Brien and Mateus Ligocki, who both study the BTEC Level 3 course at the Tycoch campus, were selected from over 50 full time students to attend this prestigious event, which was hosted by the IET Wales South West Local Network.

12
Jul
Michelle was the face of SkillsCymru – will you be next?

Michelle oedd wyneb SkillsCymru – ai chi fydd nesaf?

Mae’r helfa am ddarpar gyflwynwyr teledu, troellwyr radio neu gynhyrchwyr YouTube ymlaen, wrth i bobl ifanc ledled Cymru gael eu hannog i ymgeisio i fod “wyneb” SkillsCymru.

SkillsCymru yw cyfres ddigwyddiadau flynyddol fwyaf Cymru am yrfaoedd, sgiliau, swyddi a phrentisiaethau a fydd yn dychwelyd i Landudno a Chaerdydd ym mis Hydref 2017.

Pages

Subscribe to Gower College Swansea %1 Feed