Diversity

Carreg filltir i Ffair Amrywiaeth y coleg

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe newydd ddathlu carreg filltir liwgar iawn - degfed pen-blwydd ei Ffair Amrywiaeth.

Bob blwyddyn ers 2005, mae myfyrwyr, staff a grwpiau cymunedol wedi dod at ei gilydd yn y coleg ar gyfer gwledd o gerddoriaeth a dawns.

Ymysg yr adloniant eleni roedd drymio Affricanaidd, crefft ymladd Brasil, arddangosiadau o ddawnsio Bollywood, dawnsio stryd a dawnsio Tsieineaidd. Darparwyd cerddoriaeth fyw gan fyfyrwyr o Lwyn y Bryn a Gorseinon yn ogystal â chôr Coleg Gŵyr Abertawe.

A milestone for college’s Diversity Fayre

Staff and students at Gower College Swansea recently celebrated a very colourful milestone – the tenth anniversary of its Diversity Fayre.

Every year since 2005, students, staff and community groups have gathered at the college for a carnival of music and dance.

Among the entertainment on offer this year was African drumming, Brazilian martial arts, and displays of Bollywood, street and Chinese dance. Live music was provided by students from Llwyn y Bryn and Gorseinon as well as the Gower College Swansea choir.

College celebrates Diversity Week

Gower College Swansea will host its annual Diversity Fayres on Tuesday 21 October (Tycoch campus - main hall) and Thursday 23 October (Gorseinon campus - main hall / D4) from 10am to 2pm.

There is a packed programme on offer with African drumming, street dance, Indian Bollywood dance, Chinese dance, Capoeira (Brazilian martial arts) and live music and dance performances by students.

Students and community groups will be running stalls with various activities, competitions, demos and displays and there will also be an International buffet.

Category

A Level and GCSE Arts, Crafts and Photography Catering and Hospitality ESOL and Adult Basic Education International Music, Media and Performance
Subscribe to RSS - Diversity