Hyfforddiant GCS yw braich hyfforddiant busnes y coleg ac mae'n cynnig atebion hyfforddiant i gyflogwyr sydd am gael y gorau o'u staff. Fel rhan o un o'r colegau AB mwyaf blaenllaw yng Nghymru, mae Hyfforddiant GCS yn cynnig atebion hyfforddiant parod ond mae hefyd yn gallu teilwra cyrsiau hyfforddi i ateb eich gofynion penodol chi, gan ddefnyddio adnoddau nid yn unig o fewn Hyfforddiant GCS ond ar draws darpariaeth y coleg. Gydag ystod eang o opsiynau dysgu seiliedig ar waith, ar lawr y dosbarth a dysgu o bell, mae cymysgedd perffaith i'ch busnes chi.ESF

Ariennir prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Y Prentis

Nid y prentisiaid yn unig sydd ar eu hennill drwy gofrestru i ddilyn prentisiaeth. Fel cyflogwr, cewch gyfle i feithrin eich doniau tra'ch bod chi'n datblygu gweithle brwdfrydig, medrus a chymwysedig. Felly pam oedi? Darllen rhagor

Lleihau costau

Rydym yn deall yr effaith y gall hyfforddiant ei chael ar eich cyllidebau, yn enwedig yn ystod cyfnodau economaidd caled, felly gadewch i ni archwilio’r holl ffrydiau arian sydd ar gael i chi a rhoi cyngor ar y dewisiadau gorau i’ch cwmni i leihau costau hyfforddiant. Rydym bob amser yn cynnig gwerth am arian on nid ydym byth yn amharu ar ansawdd. Darllen rhagor
Advice, Guidance & Employment Related Services
These accredited qualifications are aimed at those who provide advice and guidance to clients and customers face-to-face and over the...
Business Administration
We never underestimate the impact the administrator has in a business, which is why we offer qualifications at various levels for people...
 
Contact Centre
These nationally-recognised qualifications cater for all those working in contact centre environments. Depending on the level, the courses...
Customer Service
For your business to have an impact for all the right reasons, your customer care needs to be spot on! We offer a range of industry...
 
Drug & Alcohol Awareness
Aimed at those people that may come into contact with individuals with drug and/or alcohol problems, these qualifications provide students...
The GCS Energy Centre is a one-stop shop for all your building services training needs. Whether you are starting a career or looking to...
 
Engineering & Manufacturing
Our courses in the engineering and manufacturing sector have been designed to address skills gaps within the industry and assist long-term...
Facilities Management
With reduced budgets and cost effectiveness at the top of the agenda, private and public sector organisations are under pressure to deliver...
 
First Aid
All our first aid courses meet the HSE requirements and are suitable for anyone aged over 18 who wants to improve their understanding of...
We are a health and social care centre of excellence with all training focused around the National Occupational Standards as set by the...
 
Health and Safety
Under the Health and Safety at Work Act 1974, employers must provide staff with health and safety training to perform responsibly in their...
Housing

Tai

These vocational qualifications are aimed at those considering a frontline housing position as a career or who are new to the sector to...
 
OCR ITQ is the UK’s leading IT learning experience. The new credit-based ITQ has a broader range of units and can include credits...
Leadership and Management
Our leadership and management courses are industry-accredited and suitable for aspiring or practising managers who want to gain new skills...
 
Learning and Development
All our courses are designed for those who are involved in an assessing role and want to further develop their skills. The three courses...
Retail
Our retail courses are suitable for those that are already competent in basic retail skills but wish to further develop their knowledge and...
 
Sales
These qualifications have been designed to develop the knowledge and skills that are essential for a successful career in a competitive...
Travel and Tourism
With reduced budgets and cost effectiveness at the top of the agenda, private and public sector organisations are under pressure to deliver...
 
 
Travel and Tourism
We offer various Level 2 and 3 courses which are suitable for people want to make an impact in the travel and tourism industry....
Warehousing and Storage
Our warehousing and storage qualifications are suitable for those who work or would like to work in the sector, providing the necessary...
 

Ewch i wefan Hyfforddiant GCS i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau hyfforddiant busnes.

GCS Training