Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig dros 40 o bynciau Safon Uwch, ac mae nifer ohonynt yn 'newydd' gan nad ydynt yn cael eu cynnig ar lefel TGAU. Ym mhob un o’r pynciau Safon Uwch, mae’r flwyddyn astudio gyntaf yn cael ei galw’n Safon UG a bydd asesiad allanol fel arfer ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf. Safon U2 yw’r ail flwyddyn astudio ac mae hefyd yn cynnwys arholiadau allanol i ennill y dyfarniad Safon Uwch llawn.

Gall fod modd dechrau pwnc UG newydd hefyd yn yr ail flwyddyn.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau TGAU rhan-amser. Gall myfyrwyr ailsefyll arholiadau TGAU Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth a bydd cyfle iddynt astudio'r pynciau hyn ym mlwyddyn gyntaf eu cwrs.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth