Mynediad i Gelf a Dylunio

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r rhaglen lefel 3 hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddilyn celf a dylunio mewn ffyrdd archwiliol, ymchwiliol ac arbrofol.
Yn draddodiadol mae’r rhaglen yn diddanu amrywiaeth o grwpiau oedran. Cewch eich annog i ddatblygu eich sgiliau creadigol a thechnegol trwy ddarlithoedd, gweithdai a phrosiectau.

Mae’r rhaglen yn cynnwys lluniadu, ffotograffiaeth, tecstilau, astudiaethau dylunio 2D/3D, ffotograffiaeth, a hanes celf, gan gynnwys unedau sy’n darparu ymwybyddiaeth gyffredinol, gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf, dylunio a’i gyd-destunau.

Gofynion Mynediad

Bwriedir y cwrs i fyfyrwyr nad oes ganddynt o bosibl unrhyw gymwysterau ffurfiol blaenorol, ond sy’n gallu arddangos brwdfrydedd dros, ac ymrwymiad i gelf a dylunio. Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith celf, crefft a dylunio i’w gyfweliad. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.

Er nad yw’n ofyniad mynediad, byddai graddau TGAU mewn mathemateg a Saesneg yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth, 9.30am-4.30pm dros ddau ddiwrnod a bydd asesiadau parhaus.

Gofynnir i chi gyflwyno gwaith i’w asesu ar ddiwedd pob uned astudio. Caiff pob uned ei graddio fel pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Mae’r gwaith yn destun gwiriad mewnol ac allanol.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd y cwrs yn eich helpu i ddarganfod y maes penodol o gelf rydych yn frwdfrydig drosto a bydd yn eich cefnogi yn eich cais UCAS ar gyfer astudio gradd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y flwyddyn, trwy raglen bwrpasol, byddwch yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a phortffolio gweledol er mwyn mynychu eich cyfweliadau gradd.

Bydd gennych fynediad i’n stiwdios celf a dylunio arbenigol ar gampws Llwyn y Bryn sy’n cynnwys stiwdio serameg ac odynau, ystafell argraffu, ystafell fywluniadu, cyfleusterau ystafell dywyll, stiwdio ffotograffiaeth, ystafelloedd tecstilau gyda byrddau torri patrymau a pheiriannau gwnïo, torrwr laser, argraffydd tecstilau digidol, ystafelloedd digidol gyda thabledi lluniadu Wacom.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No