Oedolion sy'n Ddysgwyr

 

P’un ai ydych yn gobeithio rhoi hwb i’ch cyflogadwyedd, newid cyfeiriad eich gyrfa, diweddaru’ch sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd, bydd gennym gwrs addas i chi yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Rydym yn sylweddoli bod gan oedolion sy’n ddysgwyr lawer o alwadau ar eu hamser ac, am y rheswm hwn, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyblyg a byr.

Cyrsiau rhan-amser Cyrsiau amser llawn Addysg Uwch Prentisiaethau  Mynediad i Addysg Addysg Sylfaenol i OedolionESOL 

 

Sgwrsiwch gyda ni am ein cyrsiau rhan-amser!

Mae'n hystafelloedd sgwrsio ar agor 9am-4.30pm. Cliciwch ar yr eicon glas ar waelod ochr dde'r dudalen hon i agor.

 

Cyrsiau rhan-amser i ddod

Os mai un o'ch uchelgeisiau ar gyfer 2021 yw rhoi cynnig ar rywbeth newydd, edrychwch ar rai o'r cyrsiau rhan-amser sy'n dechrau'n fuan.

Gweld yr holl gyrsiau sy’n dechrau yn y 90 diwrnod nesaf

Cyfrifon Dysgu Personol

Manteisiwch ar gyrsiau hyblyg, rhad ac am ddim mewn meysydd fel adeiladu, digidol a pheirianneg.

Rhagor o wybodaeth

Welsh Gov

BJBF

Hybiau'r Dyfodol 

Mae ein rhaglen cyflogadwyedd Gwell Swyddi,Gwell Dyfodol yn cynnig amrywiaeth eang ogymorth cyflogaeth. Mae ein Hybiau'r Dyfodol wedi'u lleoli ar Gampws Tycoch a Champws Gorseinon. 

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol.
Rhagor o wybodaeth