Oedolion sy'n Ddysgwyr

 

P’un ai ydych yn gobeithio rhoi hwb i’ch cyflogadwyedd, newid cyfeiriad eich gyrfa, diweddaru’ch sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd, bydd gennym gwrs addas i chi yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Rydym yn sylweddoli bod gan oedolion sy’n ddysgwyr lawer o alwadau ar eu hamser ac, am y rheswm hwn, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyblyg a byr.

Cyrsiau rhan-amser Cyrsiau amser-llawn Addysg Uwch Prentisiaethau  Mynediad i Addysg Uwch Addysg Sylfaenol i OedolionESOL 

Cyrsiau rhan-amser i ddod

Awyddus i ddilyn uchelgeisiau newydd eleni? Archwilia ein cyrsiau rhan-amser sy’n dod.

Gweld yr holl gyrsiau sy’n dechrau yn y 220 diwrnod nesaf

Cyfrifon Dysgu Personol

Manteisiwch ar gyrsiau hyblyg, rhad ac am ddim mewn meysydd fel adeiladu, digidol a pheirianneg.

Rhagor o wybodaeth

Welsh Gov

BJBF

Hybiau'r Dyfodol 

Mae ein rhaglen cyflogadwyedd Gwell Swyddi,Gwell Dyfodol yn cynnig amrywiaeth eang ogymorth cyflogaeth. Mae ein Hybiau'r Dyfodol wedi'u lleoli ar Gampws Tycoch a Champws Gorseinon. 

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol.
Rhagor o wybodaeth