Dilyniant i Addysg Bellach

 

Bwriedir ein cyrsiau Dilyniant i Addysg Bellach ar gyfer ymadawyr ysgol sy’n ansicr o’r llwybr galwedigaethol y maen nhw’n dymuno ei ddilyn.

Gall myfyrwyr roi cynnig ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys busnes, gofal plant, chwaraeon, gwyddor fforensig a gwasanaethau cyhoeddus.

Rydyn ni’n cynnig y cwrs ar dair lefel, pob un ar Gampws Tycoch.