anna cymraeg

Yr iaith Gymraeg

Nod Coleg Gŵyr Abertawe yw bod yn Goleg dwyieithog, gydag iaith a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y Coleg. Rydym yn hyrwyddo dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu dwyieithog ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’u Cymraeg.

Gwybod rhagor

Cymraeg