Gwobrau Prentisiaeth 2023

Cynhaliwyd Gwobrau Prentisiaeth eleni ar ddydd Llun 6 Chwefror 2023.

Llongyfarchiadau i sêr prentisiaid eleni!

Cynhaliwyd Gwobrau Prentisiaeth clodfawr Coleg Gŵyr Abertawe eleni ar gampws Tycoch ar ddydd Llun, 6 Chwefror, yn dilyn dwy flynedd o seremonïau rhithwir oherwydd cyfnodau clo Covid-19.

Gwahoddwyd Ross Harries, cyflwynydd BBC, i gyflwyno’r noson, ac roedd y digwyddiad yn gyfle i ddathlu cyflawniadau prentisiaid, cyflogwyr a thiwtoriaid yng Nghymru a Lloegr.

Mwynhaodd y gwesteion ganape a diod wrth gyrraedd a chawsant eu croesawu gan fand jazz y Coleg, wal secwins ar gyfer lluniau a bwth fideo 360° cyn dathlu enillwyr 64 o gategorïau.

Ariennir y Rhaglen Brentisiaethau gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Ein Gwobrau 2023 yn llawn

Prentis y Flwyddyn Cyfrifeg - Samantha Morgan
Prentis y Flwyddyn Arweinyddiaeth Gweithgarwch/Datblygu Chwaraeon - Ellis Williams
Prentis y Flwyddyn Gosod Brics - Cieron Redden 
Prentis y Flwyddyn Gwella Busnes ac Ansawdd - Elliott Gibbons
Prentis y Flwyddyn Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad Gyrfaol - Katie Harris
Prentis y Flwyddyn Gwaith Coed - Liam Allan
Prentis y Flwyddyn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - Nia Probert
Prentis y Flwyddyn Datblygiad Cymunedol - Delyth Jones
Prentis y Flwyddyn Canolfan Gyswllt - Lucy Carlisle 
Prentis y Flwyddyn Adeiladu/Peirianneg Sifil - Christopher Williams
Prentis y Flwyddyn Gwasanaeth Cwsmeriaid - Candice Morgan
Prentis y Flwyddyn Arbenigwr Gwasanaeth Cwsmeriaid - Joshua Deegan
Prentis y Flwyddyn Cyfryngau Cymdeithasol/Marchnata Digidol - Melanie Moses
Prentis y Flwyddyn Dadansoddeg Data - Darren Mogridge
Prentis y Flwyddyn Cymorth Cymwysiadau Digidol - Louise Rigby
Prentis y Flwyddyn Dylunio Dysgu Digidol - Andrew Morris 
Prentis y Flwyddyn Electrodechnegol - Ryan Edwards
Prentis Electrodechnegol â Chymeradwyaeth Uchel - Karol Zandal
Prentis y Flwyddyn Electroneg - Ben Lewis
Prentis y Flwyddyn Peirianneg - Aled Winter
Prentis y Flwyddyn Rheoli Cyfleusterau - Tereza Cerhova
Prentis y Flwyddyn Ffasiwn a Thecstilau - Tia Henderson
Prentis y Flwyddyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Chinwike Johnson Ugwu
Prentis y Flwyddyn Gofal Iechyd Clinigol - Debbie Fisher
Prentis y Flwyddyn Tai - Luisa Ariana 
Prentis y Flwyddyn Eiriolaeth Annibynnol - Rebeca Llewelyn Roberts
Prentis y Flwyddyn Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd - Chris Richards
Prentis y Flwyddyn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd - Cedron Sion
Prentis Labordy a Gwyddoniaeth y Flwyddyn - Lewis Stokes
Prentis y Flwyddyn Arweinyddiaeth a Rheolaeth - Christopher Davies
Prentis y Flwyddyn Cerbydau Modur - Cody Barrett
Prentis y Flwyddyn Peintio ac Addurno - Lydia Blight
Prentis y Flwyddyn Plymwaith a Gwresogi - Wennsday Jones
Prentis y Flwyddyn Cefnogi Addysgu a Dysgu - Iestyn Thomas
Prentis y Flwyddyn Rheoli Adnoddau Cynaliadwy - Claire Davies
Prentis y Flwyddyn Diogelwch - Jack Scriven
Prentis y Flwyddyn Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol - Jemma Davies
Prentis Sylfaen y Flwyddyn - Lydia Blight
Prentis y Flwyddyn - Delyth Jones
Prentis Uwch y Flwyddyn - Chris Richards
Gwobr Cyflawniad Eithriadol Cyflogwr - Ben Lewis
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (1-49 o weithwyr) - Elite Aerial Services Ltd
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (50-249 o weithwyr) - Energybuild Ltd
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (250+ o weithwyr) - Swansea Council
Tiwtor/Aseswr Prentisiaeth y Flwyddyn - Clive Jones
Tîm Prentisiaeth Coleg Gŵyr Abertawe y Flwyddyn - Iechyd a Gofal Cymdeithaso
Prentis y Flwyddyn Peiriannydd Gwasanaethu a Gosod Cynhyrchion Trydanol, Electronig (Lloegr) - Lauren Edmonds
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (Lloegr) - Henshaws
Tiwtor/Aseswr Prentisiaeth y Flwyddyn (Lloegr) - Miranda Roberts
Prentis y Flwyddyn (Lloegr) - Joshua Deegan
Gwobr Cyflawniad Eithriadol Cyflogwr (Lloegr) - University Hospitals Bristol & Weston NHS Foundation Trust Pencampwr Cymraeg Gwobr Prentisiaeth Cyflogwr - Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru, GIG Cymru
Pencampwr Cymraeg Gwobr Prentisiaeth Tiwtor/Aseswr - Tîm Prentisiaeth Tai
Pencampwr Cymraeg Gwobr Prentis - Cedron Sion

Ein partneriaid darparu prentisiaeth

LogoLogoLogoLogo