Gwobrau Prentisiaeth 2023

Bydd Gwobrau Prentisiaeth eleni yn cael eu cynnal ddydd Llun 6 Chwefror 2023.

Ymunwch â ni ar ein cyfrifon Twitter neu LinkedIn yn ystod y noson!

Llongyfarchiadau i sêr prentisiaid y llynedd!

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Prentisiaethau Cymru 2022, fe wnaeth Coleg Gŵyr Abertawe gynnal digwyddiad Gwobrau Prentisiaeth rhithwir ar ei sianeli’r cyfryngau cymdeithasol, Twitter a LinkedIn.

Nod y digwyddiad rhithwir yw tynnu sylw at y prentisiaid, y cyflogwyr a’r aseswyr gorau.

“Unwaith eto, fe wnaeth ein gwobrau rhithwir daflu goleuni ar storïau llwyddiant a chyflawniad ar draws ein llwybrau prentisiaeth – o feysydd mor amrywiol â gosod brics, dadansoddeg data, a rheoli cyfleusterau – sy’n cael eu darparu ledled Cymru a Lloegr,” dywedodd Rachel Searle, Pennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith.

“Mae ein prentisiaid, ein cyflogwyr a’n haseswyr wedi cael dwy flynedd heriol iawn ond dydyn nhw ddim wedi gadael i hyn rwystro eu teithiau dysgu a hyfforddi. Ac er nad oedden ni’n gallu bod gyda’n gilydd wyneb yn wyneb, roedden ni’n teimlo ei bod hi’n bwysig iawn anrhydeddu’r llwyddiannau hyn yn y ffordd orau y gallen ni.

“Mae dathlu’r storïau llwyddiant ysbrydoledig hyn yn un o uchafbwyntiau ein blwyddyn, mae’n dangos yr effaith bositif y mae prentisiaethau yn ei chael ar fywydau, gyrfaoedd a busnesau pobl.”

Yn ogystal â’r gwobrau rhithwir, fe wnaeth tîm Hyfforddiant GCS y Coleg gynnal amrywiaeth o weithdai ar-lein am ddim i weithwyr Cyngor Abertawe a’r bwrdd iechyd lleol. Roedd y sesiynau hyn wedi cwmpasu meysydd fel digidol, marchnata, cyngor a chyfarwyddyd a gwasanaeth cwsmeriaid.

Ariennir y Rhaglen Brentisiaethau gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Ein Gwobrau 2022 yn llawn

Prentis y Flwyddyn Cyfrifeg - Sophie Abramo
Prentis y Flwyddyn Cyngor a Chyfarwyddyd - Delyth Owen
Prentis y Flwyddyn Gosod Brics - Ryan Gibbons
Prentis y Flwyddyn Technegau Gwella Busnes - Michal Borcinski
Prentis y Flwyddyn Gweinyddu Busnes - Alun Hope
Prentis y Flwyddyn Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd - Joanna Fenn
Prentis y Flwyddyn Gwaith Coed - Jacques Pulling
Prentis y Flwyddyn Gofal Plant - Catrin Jones
Prentis y Flwyddyn Datblygu Cymunedol - Francesca Horton
Prentis y Flwyddyn Canolfan Gyswllt - Samantha Davies
Prentis y Flwyddyn Gweithrediadau Adeiladu - Callum Roberts
Prentis y Flwyddyn Gwasanaeth Cwsmeriaid - Candice Morgan
Prentis y Flwyddyn Cyfryngau Cymdeithasol/Marchnata Digidol - Melanie Moses
Prentis y Flwyddyn Dadansoddeg Data - Darren Mogridge
Prentis y Flwyddyn Cymorth Cymwysiadau Digidol - Ross Forster
Prentis y Flwyddyn Dylunio Dysgu Digidol - Richard Lewis
Prentis y Flwyddyn Trydanol - Steffan Davies
Prentis y Flwyddyn Electroneg - Ellis Searle
Prentis y Flwyddyn Peirianneg - Ella Whitton-Stroud
Prentis y Flwyddyn Rheoli Cyfleusterau - Craig Thomas
Prentis y Flwyddyn Ffasiwn a Thecstilau - Bethany Clewes
Prentis y Flwyddyn Trin Gwallt - Abbie McFenton
Prentis y Flwyddyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Joanne Dix
Prentis y Flwyddyn Iechyd – Gofal Iechyd Clinigol - Richard Harrison
Prentis y Flwyddyn Tai - Pamela Wainwright
Prentis y Flwyddyn Meddalwedd TG y We a Thelathrebu - Georgia Margetts
Prentis y Flwyddyn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd - Seren Jenkins
Prentis y Flwyddyn Labordy a Gwyddoniaeth - Dayle Hastwell
Prentis y Flwyddyn Arweinyddiaeth a Rheolaeth - Tracy Ellicott
Prentis y Flwyddyn Cerbydau Modur - Niall Jargisa
Prentis y Flwyddyn Peintio ac Addurno - Peter Marshall Rees
Prentis y Flwyddyn Plymwaith - Steven Garland
Prentis y Flwyddyn Diogelwch - Rhys Griffiths
Prentis y Flwyddyn Cefnogi Addysgu a Dysgu - Angela Averis
Prentis y Flwyddyn - Sylfaen - Scott Tovey 
Prentis y Flwyddyn - Shevaughn Williams
Prentis y Flwyddyn – Uwch - Rhys Davies
Cyflawniad eithriadol - Prentis - Steffan Jones
Cyflawniad eithriadol - Cyflogwr - Swansea Bay University Health Board

Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (0-49 o weithwyr) - Dollcast Ltd
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (50-249 o weithwyr) - MicroPharm
Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn (250+ o weithwyr) - Sumitomo Electric Wiring Systems (Europe)
Gwobr Arloesedd Prentisiaeth  - Jane Meredith, Organisational Development & Learning Partner, Cartrefi Conwy 
Tiwtor/Aseswr Prentisiaeth y Flwyddyn - Sheila Murphy
Tîm Prentisiaeth y Flwyddyn Coleg Gŵyr Abertawe - Electronic Engineering
Gwobr Arloesedd Prentisiaeth – Unigolyn - Ian Brealey

Prentis y Flwyddyn Peiriannydd Gwasanaethu a Gosod Cynnyrch Trydanol, Electronig (Lloegr) - Callum Quinn
Prentis y Flwyddyn Gwasanaethau Cysylltiedig â Chyflogaeth (Lloegr) - Justine Watson Smith
Prentis y Flwyddyn Rheoli Cyfleusterau (Lloegr) - Russell Knowles
Prentis y Flwyddyn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Lloegr) - Steve Bremble
Cyflogwr Prentisiaeth y Flwyddyn  (Lloegr) - Henry Schein
Tiwtor/Aseswr Prentisiaeth y Flwyddyn (Lloegr) - Robert Paul
Prentis y Flwyddyn (Lloegr) - Steve Bremble
Cyflawniad eithriadol - Cyflogwr (Lloegr) - University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust

Oriel enillwyr gwobrau

Ein partneriaid darparu prentisiaeth

LogoLogoLogoLogo