Painting and Decorating Apprenticeship

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs tair blynedd hwn yn datblygu'ch gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o beintio ac addurno.

Byddwch yn cwblhau chwe uned craidd yr Amgylchedd Adeiledig ynghyd a modiwlau sy'n benodol i'r grefft.

Mae'r unedau craidd yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'r amgylchedd adeiledig
 • Cyflwyniad i'r crefftau yn y sector adeiladu
 • Cylch bywyd yr amgylchedd adeiledig
 • Cyflogadwyedd
 • Iechyd a diogelwch
 • Technoleg ddatblygol.

Y modiwlau sy'n benodol i'r grefft yw:

 • Atgyweirio arwynebau
 • Rhoi cot ar arwynebau
 • Hongian gorchuddion wal
 • Creu ac ychwanegu lliw.

Gofynion Mynediad

Un neu fwy o’r canlyniadau canlynol:

 • Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Peintio ac Addurno
 • Graddau A*-D ar lefel TGAU mewn Mathamateg a Saesneg
 • Diploma Cenedlaethol Bagloriaeth Cymru
 • Cymhwyster Galwedigaethol mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • Sgiliau Hanfodol neu Sgiliau Allweddol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Lefel 1 neu uwch.
 • Teilyngdod, Lefel 2 CBAC, Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Amgylchedd Adeiledig
 • TAG Safon Uwch/UG CBAC mewn Amgylchedd Adeiledig
 • Teilyngdod, BTEC Peasron Lefel 1 neu Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Cyfleoedd Dilyniant

Cyflogaeth neu hunangyflogaeth.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No