Prentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant – Ymarfer (L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn adeiladu ar yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth hyd at 19 oed. . Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Egwyddorion a gwerthoedd
  • Diogelu
  • Iechyd a lles, dysgu a datblygiad
  • Arferion proffesiynol
  • Rôl a chyd-destun gofal, dysgu a datblygiad plant a darpariaeth gofal ar draws y DU
  • Creu amgylcheddau cadarnhaol.

19/12/22

Gofynion Mynediad

Cyflogaeth mewn lleoliad gofal plant perthnasol am o leiaf 20 awr yr wythnos.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn dod i’r Coleg am un diwrnod astudio yr wythnos. Mae pwyslais ar ddatblygu sgiliau, gyda myfyrwyr yn astudio Sgiliau hanfodol Cyfathrebu a Rhifedd ar Lefel 2 a Llythrennedd Digidol ar Lefel 2.

Caiff aseiniadau gwybodaeth eu hasesu’n fewnol. Caiff cymhwysedd galwedigaethol ei asesu yn y lleoliad gan aseswr sy’n gymwysedig yn alwedigaethol.

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad neu Ymarfer Datblygiad Gofal Plant.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc cysylltiedig megis addysgu cynradd, y blynyddoedd cynnar, cynhwysiant cymdeithasol, seicoleg neu gymdeithaseg.

Rhaglenni mynediad ar gyfer gyrfaoedd ym meysydd nyrsio plant neu waith cymdeithasol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No