Prentisiaeth Sylfaen Electrodechnegol (L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd neu bedair blynedd hwn yn hanfodol i’r rhai a hoffai fod yn drydanwr cymwysedig. 
Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Mathemateg
  • Egwyddorion trydanol
  • Iechyd a diogelwch
  • Canfod namau
  • Dylunio systemau trydanol
  • Gosod, arolygu a phrofi
  • Technoleg amgylcheddol.

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2, cymhwyster Lefel 1 mewn Peirianneg Drydanol neu Electrodechnegol. 
Gradd C mewn TGAU Mathemateg a phedair gradd D mewn pynciau eraill.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol. Byddwch yn dod i’r Coleg un diwrnod yr wythnos, a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall yn hyfforddi yn y swydd.

Cyfleoedd Dilyniant

Gwaith fel trydanwr gosodiadau, neu symud ymlaen i gwrs addysg uwch neu brentisiaeth uwch.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.