Prentisiaeth Uwch mewn Gwyddor Bywyd a Diwydiannau Gwyddonol Cysylltiedig

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn cwblhau’r cymwysterau canlynol fel rhan o’r fframwaith prentisiaeth:

  • BTEC Diploma HNC Lefel 4 mewn Cemeg Gymhwysol
  • NVQ Lefel 4 mewn Gweithgareddau Labordy a Gweithgareddau Technegol Cysylltiedig

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Cemeg organig
  • Cemeg anorganig
  • Dadansoddi data
  • Technegau dadansoddol
  • Rheoli labordy

Byddwch chi hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

Ychwanegwyd Mai 2018

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. O leiaf ddau gymhwyster Safon UG (gan gynnwys cemeg a/neu fathemateg).

Cyfleoedd Dilyniant

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc perthnasol. Cydnabyddir y brentisiaeth hon, gyda datblygiad proffesiynol parhaus, i statws Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech).

Swyddi technegydd labordy amrywiol mewn ystod o feysydd ymchwil neu labordai profion mewn ysbytai, sefydliadau monitro amgylcheddol neu sefydliadau addysgol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No