Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser ac amser llawn.

Mae cyrsiau galwedigaethol amser llawn ar gael ar amrywiaeth o lefelau, sy’n rhoi modd i fyfyrwyr astudio ar lefel sy’n briodol iddynt. Cânt eu haddysgu ar gampws Llwyn y Bryn ein Canolfan ar gyfer y Celfyddydau, lle mae’r staff profiadol a’r amgylchedd creadigol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio amrywiaeth o gyfryngau a datblygu eu sgiliau a’u creadigrwydd eu hunain.

Cynhelir arddangosfeydd bob blwyddyn i ddathlu’r gwaith o ansawdd uchel a gynhyrchir gan y myfyrwyr ac mae’r rhain yn cael clod mawr.

Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Darllen rhagor am y Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Lleoliadau gwaith cyffrous ym Myd Ffasiwn

Hoffech chi wneud profiad gwaith neu interniaeth ym myd ffasiwn? Dyna yn union beth mae cyn fyfyrwyr Ffasiwn Llwyn y Bryn Joanne Griffiths (Snow PR), Emma Jenkins (Sonia Carr) a Michelle Penny (Jonathan Saunders) wedi’i wneud!

London Fashion WeekLondon Fashion Week