Y Celfyddydau Creadigol a Gweledol

 

Y Celfyddydau Creadigol ar Gampws Gorseinon

Rydym yn cynnig cyrsiau celf greadigol sefydledig ar lefel Safon Uwch mewn Dylunio Tecstilau, Celfyddyd Gain, Cyfathrebu Graffig a Ffotograffiaeth. Bwriedir y cyrsiau celf sylfaenol hyn i’r rhai sydd am ddilyn gyrfa ar lefel broffesiynol. Cânt eu haddysgu yn ein canolfan bwrpasol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio. Mae’r amgylchedd ysbrydoledig hwn yn rhoi modd i fyfyrwyr ddatblygu eu creadigrwydd unigryw eu hunain mewn meysydd astudio arbenigol.

Addysgir y cyrsiau trwy ddarlithoedd, gweithdai ysgogol dan arweiniad artistiaid/tiwtoriaid ac astudio annibynnol. Cefnogir y mygfyrwyr hefyd gan sesiynau tiwtorial rheolaidd a thrafodaethau grŵp.

Mae cystadlaethau’n rhoi cyfle i’r holl ddysgwyr ehangu eu harddull unigryw a datblygu profiadau allgyrsiol.

Trefnir gwibdeithiau drwy gydol y flwyddyn i arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau eraill o ddiddordeb.

Cynhelir arddangosfa ar ddiwedd y flwyddyn sy’n arddangos ac yn dathlu gwaith unigryw a chreadigol y myfyrwyr.

 

Y Celfyddydau Gweledol ar Gampws Llwyn y Bryn

Mae cyrsiau galwedigaethol amser llawn ar gael ar amrywiaeth o lefelau. Cࣘânt eu haddysgu yn ein Canolfan y Celfyddydau lle mae staff profiadol ac amgylchedd creadigol yn rhoi modd i fyfyrwyr archwilio amrywiaeth o gyfryngau a datblygu eu creadigrwydd a’u sgiliau eu hunain.

Cynhelir arddangosfeydd bob blwyddyn i ddathlu’r gwaith o ansawdd uchel a gynhyrchir gan y myfyrwyr ac mae’r rhian yn cael clod mawr.

Darganfod

Cynllunio ar gyfer gyrfa yn y celfyddydau creadigol?

Mae cynifer o opsiynau ar gael – ewch ati i ymchwilio heddiw

Ewch i www.discovercreative.careers/cy 

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Arddangosfeyd Celf Rithwir

 

 

Lefel 3 2020

Diploma Sylfaen 2020