Y Celfyddydau Creadigol ar Gampws Gorseinon
Rydym yn cynnig cyrsiau sefydledig Celf Greadigol ar Safon Uwch mewn Dylunio Tecstilau, Celfyddyd Gain, Cyfathrebu Graffig a Ffotograffiaeth. Mae’r cyrsiau celf sylfaenol hyn ar gyfer y rhai sydd am ddilyn gyrfa ar lefel broffesiynol. Cânt eu haddysgu yn ein canolfan bwrpasol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio. Mae’r amgylchedd ysbrydoledig hwn yn rhoi modd i fyfyrwyr ddatblygu eu creadigrwydd unigryw eu hunain mewn meysydd astudio arbenigol.

Addysgir y cyrsiau trwy ddarlithoedd, gweithdai ysgogol dan arweiniad artistiaid/tiwtoriaid ac astudio annibynnol. Cefnogir y myfyrwyr hefyd gan sesiynau tiwtorial rheolaidd a thrafodaethau grŵp. Mae cystadlaethau’n rhoi cyfle i’r holl ddysgwyr ehangu eu harddull unigryw a datblygu profiadau allgyrsiol. Trefnir gwibdeithiau drwy gydol y flwyddyn i arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau eraill o ddiddordeb.

Cynhelir arddangosfa ar ddiwedd y flwyddyn sy’n arddangos ac yn dathlu gwaith unigryw a chreadigol myfyrwyr.

Y Celfyddydau Gweledol ar Gampws Llwyn y Bryn
Mae cyrsiau galwedigaethol amser llawn ar gael ar amrywiaeth o lefelau. Cânt eu haddysgu yn ein Canolfan y Celfyddydau lle mae staff profiadol ac awyrgylch creadigol yn rhoi modd i fyfyrwyr archwilio amrywiaeth o gyfryngau a datblygu eu creadigrwydd a’u sgiliau eu hunain.

Cynhelir arddangosfeydd bob blwyddyn i ddathlu’r gwaith o ansawdd uchel a gynhyrchir gan y myfyrwyr ac mae’r rhain yn cael clod mawr.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Arddangosfeyd Celf Rithwir

 

 

Lefel 3 2020

Diploma Sylfaen 2020

 

Lleoliadau gwaith cyffrous ym Myd Ffasiwn

Hoffech chi wneud profiad gwaith neu interniaeth ym myd ffasiwn? Dyna yn union beth mae cyn fyfyrwyr Ffasiwn Llwyn y Bryn Joanne Griffiths (Snow PR), Emma Jenkins (Sonia Carr) a Michelle Penny (Jonathan Saunders) wedi’i wneud!

London Fashion WeekLondon Fashion Week

Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd

Enillodd Luke Macbride y Fedal Arbennig am Gelf, Dylunio a Thechnoleg - a roddwyd am y darn o waith gorau ar gyfer pobl dan 19 oed. 

Da iawn Luke!