Bro Gŵyr

Bro Gŵyr

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd ei enw o Fro Gŵyr, yr ardal ddynodedig gyntaf o harddwch naturiol eithriadol ym Mhrydain. Mae Bro Gŵyr yn gartref i rai o’r baeau a’r traethau mwyaf hardd yn y DU ac mae wedi ymddangos mewn nifer o raglenni teledu a ffilmiau. Rydym yn mynd â’n myfyrwyr i Fro Gŵyr yn rheolaidd ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, dringo a syrffio.