Mae’r amrywiaeth eang o gyrsiau yn y maes hwn yn cynnwys Cyfrifeg (cymwysterau AAT), Safon Uwch, BTEC a’r Dystysgrif mewn Troseddeg.

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r unig goleg AB yn y DU i gael statws Partner Dysgu Cymeradwy Platinwm gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).

Angen un rheswm arall i astudio cymhwyster proffesiynol gyda ni?

Ni yw'r unig goleg AB yn y DU i gael y statws partner dysgu cymeradwy platinwm, dyfarniad y mae mawr alw amdano, gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) o ganlyniad i'n hymrwymiad i hyfforddiant a chymorth i fyfyrwyr.

ACCA Platinum

Beth am fod yn Intern Menter?

Os ydych chi'n llawn brwdfrydedd ac mae gennych chi sgiliau trefnu da, beth am wneud cais i fod yn Intern Menter Coleg Gŵyr Abertawe. Byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr â'r tîm Menter, gan gefnogi digwyddiadau a gweithgareddau ar draws y coleg.

Coleg Gŵyr Abertawe – Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus)

Rydym wedi ennill teitl Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo nodedig PQ Magazine, cyhoeddiad ar gyfer cyfrifwyr rhannol gymwysedig..

Darllen rhagor...