Busnes, Cyfrifeg a’r Gyfraith

 

Mae’r amrywiaeth eang o gyrsiau yn y maes hwn yn cynnwys Cyfrifeg (cymwysterau AAT), Safon Uwch, BTEC a’r Dystysgrif mewn Troseddeg.

Ar ôl cwblhau’ch cwrs, gallech chi ddefnyddio’ch sgiliau trosglwyddadwy i ddod o hyd i swydd yn y sector busnes a chyllid sy’n tyfu.

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r unig goleg AB yn y DU i gael statws Partner Dysgu Cymeradwy Platinwm gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA).

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Angen un rheswm arall i astudio cymhwyster proffesiynol gyda ni?

Ni yw'r unig goleg AB yn y DU i gael y statws partner dysgu cymeradwy platinwm, dyfarniad y mae mawr alw amdano, gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) o ganlyniad i'n hymrwymiad i hyfforddiant a chymorth i fyfyrwyr.

ACCA Platinum