Arlwyo a Lletygarwch

Students on the full time Professional Cookery courses have the advantage of working in a professional environment as they prepare and serve food at the Vanilla Pod, the college’s training restaurant on the Tycoch campus. These courses prepare students for a career in catering and hospitality. Students regularly compete successfully in regional and national competitions.

Cynigir cyrsiau byr, sy'n para dim ond pum wythnos, mewn coginio Eidalaidd, Ffrengig neu Asiaidd.

Cwrdd â phen-cogyddion proffesiynol

Gwrandewch ar gyngor y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant pan fydd y coleg yn croesawu pen-cogyddion yn ystod 'dosbarthiadau meistr' ar gyfer myfyrwyr presennol.

Cysylltiadau â chyflogwyr

Gallwch loywi eich CV a galw heibio'r ffeiriau swyddi arbenigol rheolaidd sy'n cael eu cynnal i'r rhai a hoffai weithio yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo.

Byd o flas

Trowch eich llaw at ddulliau coginio byd-eang - o Tsieina, Cymru, Ffrainc, Iwerddon - yn ogystal â bwydlenni arbennig fel Dydd Santes Dwynwen rhamantus a Masnach Deg - ar gyfer nosweithiau a digwyddiadau â thema.

 

Nid dim ond ein ceginau sydd fel y rhai y byddech yn eu gweld mewn bwyty proffesiynol

Pan fyddwch chi'n cofrestru i ddilyn un o'n cyrsiau arlwyo a lletygarwch rydym ni am i chi wybod sut beth yw hi i weithio yn y diwydiant ac mae'r bwyty Vanilla Pod yn llwyddo i wneud hynny. Gyda lle i 30, bar trwyddedig a cheginau â chymorth gyda'r holl offer proffesiynol diweddaraf un, byddwch chi'n dysgu am wasanaeth cwsmeriaid, gwaith blaen tŷ a choginio proffesiynol, yn gweini bwyd i'r cyhoedd bedair gwaith yr wythnos canol dydd a gyda'r hwyr.