Dosbarth 2020

 

Llongyfarchiadau i’n holl raddedigion ar gwblhau’ch rhaglen lefel uwch yn llwyddiannus.

Bob blwyddyn mae’r graddio yn nodi adeg arbennig yn y calendr academaidd i longyfarch eich gwaith caled a’ch llwyddiant.

Yn anffodus, nid yw’r amgylchedd presennol yn caniatáu i ni fwrw ymlaen â seremoni mis Tachwedd 2020 fel y cynlluniwyd, o ystyried yr angen parhaus i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol ac ymgasglu cyhoeddus torfol.

Fel myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, rydych chi wedi gweithio mor galed i gyflawni eich cymhwyster. Er bod cymaint o ansicrwydd o hyd, yr hyn y gallwn ei ddweud yn sicr yw y byddwn yn dathlu eich llwyddiannau pan fydd yr amser yn iawn ac yn y ffordd fwyaf diogel ac ymarferol.

Eitem newyddion Barn ein myfyrwyr Astudiwch gyda ni!

Barn ein myfyrwyr…

Dyma beth sydd gan ein graddedigion 2020 i’w ddweud am astudio addysg uwch gyda ni.

Sheeza Ayub

Sheeza Ayub
Gradd Sylfaen mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau

Rydych chi’n cael llawer mwy allan o’r cwrs Sylfaen hwn nag y byddech chi’n cael allan o radd lawn. Mae cymaint o offer o’r radd flaenaf o dan un to, ac rydyn ni’n dysgu cymaint o sgiliau, gan gynnwys sgiliau bywyd. Ar ôl gorffen y cwrs, hoffwn ddechrau fy musnes ffasiwn fy hun, gan gynhyrchu dillad i wisgo gyda’r nos ac ar achlysuron arbennig.

Dan Bevan
HND mewn Busnes a Chyfrifeg 

Dwi’n astudio addysg uwch yn y Coleg oherwydd mae’n fwy lleol. Mae’r wynebau cyfeillgar yn gyfarwydd, mae’r dosbarthiadau’n llai o faint ac rydych chi’n cael mwy o gymorth un i un, ac mae’r gwasanaethau llyfrgell yn y Ganolfan Brifysgol yn rhagorol. 

 

Mae’r darlithwyr wedi bod yn gefnogol iawn drwy gydol y cwrs, dim ond e-bost i ffwrdd ydyn nhw ac maen nhw’n ymatebol iawn i’r e-byst hynny. Maen nhw bob amser yn hapus i helpu os oes gennych chi unrhyw broblemau gyda’ch aseiniadau a’r dyddiadau cau.

Abbie Richard

Abbie Richard
TystAU Theatr Gerdd L4 

Mae’r darlithwyr gwych wedi creu’r perfformiwr rydw i heddiw.
Dwi’n teimlo fel perffomiwr llawer cryfach gyda dyfodol disglair o’m blaen.

 

Susan McCormick
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Ffasiwn a Thecstilau

Roedd popeth wnes i ar y cwrs hwn yn brofiad newydd, wnaethon ni ddysgu am dorri laser a thorri patrymau. Dwi wedi magu llawer o hyder yn yr hyn dwi’n ei wneud. Does dim llawer o leoedd lle gallwch chi ddysgu am deilwra pwrpasol i ddynion ac os edrychwch chi ar unrhyw un o’n tudalennau Instagram neu Facebook gallwch chi weld popeth rydyn ni wedi’i wneud fel myfyrwyr. Mae’r holl brofiad wedi bod yn anhygoel, dwi mor drist ei fod e’n dod i ben. Mae’n gwrs mor wych, dwi’n annog unrhyw un i fynd allan i gofrestru.

Kristian Westmacott

Kristian Westmacott
TystAU Theatr Gerdd

Diolch enfawr i'r darlithwyr. Maen nhw wedi rhoi sgiliau i mi ac wedi magu fy hyder.
Wnes i fwynhau pob eiliad!

Wedi cael ei dderbyn yn Ysgol Actio Guildford  

Astudiwch gyda ni!

Rydym yn cynnig Graddau, Graddau Sylfaen, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC), Diplomas Cenedlaethol Uwch (HND), Tystysgrif Addysg Uwch (TystAU) a chymwysterau proffesiynol – gyda sefydliadau addysg uwch blaenllaw yng Nghymru yn dilysu llawer o’n cyrsiau.

Darganfyddwch fwy am y cyrsiau AU rydyn ni’n eu cynnig

University of GloucestershireWrexham Glyndwr UniversityUniversity of Wales Trinity Saint DavidUniversity of South WalesQAA Cymru logo