Cyfrifiadura, Technoleg ac e-Chwaraeon

 

Rydym yn cynnig cyrsiau Safon UG / Uwch mewn Cyfrifiadureg a TG. Mae cyrsiau ar gael ar Lefelau 1-3, gan roi modd i fyfyrwyr amser llawn gofrestru ar y cwrs sy’n briodol i’w cymwysterau presennol.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i astudio ystod eang o gyrsiau gradd cysylltiedig â TG neu gyfrifiadura yn y brifysgol gan gynnwys systemau gwybodaeth cyfrifiadurol, fforenseg gyfrifiadurol, datblygu gemau cyfrifiadurol a chyfrifiadureg.

Rydym hefyd yn cynnig cwrs HND mewn Cyfrifiadura Cymhwysol yn amser llawn.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Cael eich Ysbrydoli!

Cewch eich annog i feddwl am eich llwybr gyrfa yn y dyfodol pan fydd siaradwyr gwadd ysbrydoledig o amryw o gefndiroedd yn rhedeg gweithdai yn y coleg, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o ddefnyddio technoleg mewn diwydiant.