Arddangosfeydd Celfydyddau Gweledol - Yma, Nawr


Diweddarwyd 16/03/2021

Croeso i'n arddangosfeydd Yma, Nawr

Yn nhymor cyntaf eu cyrsiau, roedd ein myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 3 a Diploma Sylfaen yn brysur yn creu darnau gwych ar gyfer eu harddangosfa gyntaf o'r flwyddyn academaidd, yn seiliedig ar y thema Yma, Nawr.

Er gwaethaf methu â gwahodd ffrindiau, teulu ac aelodau eraill o'r cyhoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19, arddangoswyd y gwaith yn theatr Campws Llwyn y Bryn am ddysgwyr i bori ac i'n galluogi i rannu'r gwaith gyda chi yn rithwir.

Arddangosfa Lefel 3

Arddangosfa Diploma Sylfaenol

Am ddarganfod mwy am y cyrsiau hyn?

Dewch draw i'n Noson Agored Rithwir Llwyn y Bryn, Nos Fawrth 16 Mawrth, 5.30-7.30pm!

Dilynwch eu gwaith ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol:
Instagram | Facebook

Tags: