Cymorth Cymraeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig cymorth i fyfyrwyr a hoffai astudio’n ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch drefnu i gwrdd â’n Hyrwyddwr Dwyieithrwydd yn yr ystafell ddosbarth neu yn y Llyfrgelloedd.

Moodle >  Adnoddau Dwyieithog 

  • Geiriaduron terminoleg
  • Adnoddau dysgu Cymraeg
  • Adnoddau dysgu pwnc dwyieithog.

Mae sesiynau i’ch helpu gyda:

  • Deall geirfa Saesneg
  • Ysgrifennu aseiniadau
  • Trafod eich gwaith.

Cymdeithas Gymraeg 

Rydym yn trefnu digwyddiadau fel eich bod yn gallu cymdeithasu yn Gymraeg. Cadwch lygad ar negeseuon yr eILP, neu cysylltwch ag anna.davies@gcs.ac.uk am fanylion!

Diweddarwyd Media 2020.