Cyrchfannau Prifysgol

 

Ranc (2018)*

Prifysgol

Pwnc/Pynciau

Cyfanswm

Cenedligrwydd

1

Prifysgol Caergrawnt

Ieithyddiaeth

2

UDA, Singapôr

4

Ysgol Economeg Llundain (LSE)

Economeg

1

De Corea

5

Coleg Imperial Llundain

Mathemateg

1

Taiwan

6

Prifysgol Durham

Cyllid a Chyfrifeg

1

Hong Kong

7

Coleg Prifysgol Llundain (UCL)

Gwyddorau Biofeddygol; Economeg; Ffarmacoleg

3

De Corea (3)

8

Prifysgol Warwig

Economeg

2

De Corea (2)

11

Prifysgol Caerfaddon

Gwyddorau Naturiol

1

De Corea

14

Prifysgol Caerwysg

Busnes a Chyllid

1

Taiwan

16

Prifysgol Birmingham

Peirianneg

1

Gwlad Thai

17

Prifysgol Bryste

Peirianneg Awyrofod; Cyllid a Chyfrifeg

2

Taiwan; Tsieina

22

Prifysgol Manceinion

Astudiaethau Busnes ac Economeg

1

De Corea

23

Prifysgol Newcastle

Pensaernïaeth

1

De Corea

26

Prifysgol Southampton

Daearyddiaeth

1

De Corea

27

Prifysgol Reading

Dylunio Graffig

1

De Corea

32

Prifysgol Sheffield

Cyfrifeg a Rheolaeth Ariannol

1

De Corea

44

Prifysgol Abertawe

Rheolaeth Busnes; Y Gyfraith; Peirianneg

3

Tsieina; Bangladesh (2)

51

Goldsmiths, Prifysgol Llundain

Celf a Dylunio

1

De Corea

*fel y ranciwyd gan Complete University Guide 2018

 

Isod, ceir rhestr o gyrchfannau prifysgol ein myfyrwyr rhyngwladol