Cyrsiau sydd ar gael yn Gymraeg

Addysg Gorfforol
Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol - Diploma
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol / Y Blynyddoedd Cynnar / Gofal Plant
Chwaraeon (Datblygiad, Hyfforddiant a Ffitrwydd)
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - Diploma FfCCh Lefel 2
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - Diploma/Diploma Estynedig Lefel 3
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Lefel 2
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Lefel 3
Mynediad i Nyrsio a’r Proffesiynau Iechyd
Technegau Arbenigol Harddwch - Diploma FfCCh

Prentisiaethau:
Prentisiaeth Sylfaen Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Tycoch) - Lefel 2
Prentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Tycoch) - Lefel 3
Diploma mewn Gosod Systemau ac Offer Electrodechnegol ​EAL 1605 - Lefel 3
Diploma mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) Cymru a Gogledd Iwerddon (Tycoch) - Lefel 5
Prentisiaeth Sylfaen Systemau Diogelwch ac Argyfwng Electronig - Lefel 2/3
Prentisiaeth Sylfaen Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion - Lefel 2
Prentisiaeth Uwch Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - Lefel 5
Prentisiaeth Technegwyr Labordy a Gwyddoniaeth
NVQ Prentisiaeth Gwaith Coed a Saernïaeth - Lefel 3
NVQ Prentisiaeth Sylfaen Gorffennu Addurniadol a Pheintio Diwydiannol - Lefel 2
NVQ Diploma mewn Gorffennu Addurniadol – Peintio ac Addurno - Lefel 3
NVQ Diploma mewn Galwedigaethau Trywel (Gwaith Briciau) - Lefel 2 
NVQ Diploma Prentisiaeth Sylfaen Gwaith Coed Safle - Lefel 2 
NVQ Diploma Galwedigaethau Trywel (Gwaith Briciau) - Lefel 3 
FfCCh Prentisiaeth Uwch Gwasanaeth Cwsmeriaid - Lefel 3
FfCCh Diploma Gweithrediadau Cynnal a Chadw (Adeiladu) - Lefel 2

Diweddarwyd Rhagfyr 2018