Technoleg Ddigidol

Mae'r cyrsiau hyn ar gael ar Lefelau 2 a 3, gan roi modd i fyfyrwyr amser llawn gofrestru ar y cwrs sy'n briodol i'w cymwysterau presennol. Mae cyrsiau diploma rhan-amser hefyd ar gael mewn Atgyweirio Cynhyrchion Electronig Defnyddwyr.

 

Another amazing year for Digital Technology

  • WINNERS at Engineering Education Scheme Wales
  • Students REPRESENTING WALES at the Big Bang Fair
  • Stefano Amoruso a FINALIST for VQ Learner of the Year
  • Gold, Silver and Bronze WINNERS at SkillsCompetition Wales Industrial Electronics
  • Gold, Silver and Bronze WINNERS Industrial Electronics Regional Final
  • Students running a successful SATURDAY CLUB for Year 9 and 10 students

Steve Williams

Ar ôl cael ei enwebu gan ei gydweithwyr yn yr Adran Beirianneg, cafodd Steve ei enwi'n Athro/Tiwtor BTEC Rhagorol 2013. “Mae hyn yn syndod llwyr ac mae'n anrhydedd mawr," dywedodd Steve, sydd wedi gweithio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ers 1983.

Academi Nwyddau Gwyn a Brown

Rydym yn falch o weithio ar y cyd â'r Home Electrical Electronic Skills Training Forum (HEEST)

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael cymorth gan gwmnïau nwyddau gwyn a brown ac mae hyn wedi rhoi modd i ni greu atebion hyfforddi pwrpasol ar gyfer y diwydiant. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu trwy ddysgu cyfunol, gan gynnwys:

  • Addysgu 'cwmwl'
  • Dosbarthiadau meistr sy'n cael eu cynnal yn ein gweithdy llawn cyfarpar a'n cyfleusterau labordy yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.
  • Cynlluniau dysgu unigol
  • Gosodiadau cartref CAMPUS

Mae ffioedd cwrs ar gael ar gais.

"Dwi ar y ffordd i fod yn dechnegydd cymwysedig ac mae'r cwrs yma yn fy helpu i ddatblygu fy ngyrfa yn THTF Global.

Dwi newydd gael dyrchafiad i fod yn rheolwr llinell er fy mod i dal yn astudio i ennill fy nghymhwyster yng Ngholeg Gŵyr Abertawe."

Kelly Bowen, L2 Peirianneg Drydanol ac Electronig