Mae'r cyrsiau hyn ar gael ar Lefelau 2 a 3, gan roi modd i fyfyrwyr amser llawn gofrestru ar y cwrs sy'n briodol i'w cymwysterau presennol. Mae cyrsiau diploma rhan-amser hefyd ar gael mewn Atgyweirio Cynhyrchion Electronig Defnyddwyr.

 

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Steve Williams

Ar ôl cael ei enwebu gan ei gydweithwyr yn yr Adran Beirianneg, cafodd Steve ei enwi'n Athro/Tiwtor BTEC Rhagorol 2013. “Mae hyn yn syndod llwyr ac mae'n anrhydedd mawr," dywedodd Steve, sydd wedi gweithio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ers 1983.

Academi Nwyddau Gwyn a Brown

Rydym yn falch o weithio ar y cyd â'r Home Electrical Electronic Skills Training Forum (HEEST)

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael cymorth gan gwmnïau nwyddau gwyn a brown ac mae hyn wedi rhoi modd i ni greu atebion hyfforddi pwrpasol ar gyfer y diwydiant. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei ddarparu trwy ddysgu cyfunol, gan gynnwys:

  • Addysgu 'cwmwl'
  • Dosbarthiadau meistr sy'n cael eu cynnal yn ein gweithdy llawn cyfarpar a'n cyfleusterau labordy yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.
  • Cynlluniau dysgu unigol
  • Gosodiadau cartref CAMPUS

Mae ffioedd cwrs ar gael ar gais.

"Mae’r cwrs wedi galluogi i fi wneud yr hyn oeddwn i am ei wneud. Bellach, dw i’n astudio yn un o brifysgolion gorau’r DU ar gyfer Peirianneg a dw i wedi cael profiad gwaith diolch i gysylltiadau gwych y Coleg â diwydiant."

Michael Jones, Technoleg Ddigidol