Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.
Cewch wybod y cyfan am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal â'r cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.
Dewch i'n Noson Agored nesaf i weld pam mai Coleg Gŵyr Abertawe yw'r lle i chi.

  • Siarad â'n darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
  • Edrych ar y cyfleusterau
  • Darganfod mwy am gymorth myfyrwyr, gyrfaoedd a chyllid
  • Siarad â staff i gael cyngor ar y broses ymgeisio

Noson agored ar gyfer cyrsiau rhan-amser
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf
Campws Tycoch
5.30pm-7.30pm

Nosweithiau cofrestru ar gyfer cyrsiau rhan-amser
Dydd Llun 9 Medi a Dydd Mawrth 10 Medi
Campws Tycoch
5-7pm                

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor yr hydref 2018/19
3 Medi - 21 Rhagfyr 2018
Hanner Tymor 29 Hydref - 2 Tachwedd 2018

Tymor y gaeaf 2019
7 Ionawr - 12 Ebrill 2019
Hanner Tymor 25 Chwefror - 1 Mawrth 2019

Tymor y gwanwyn 2019
29 Ebrill - 28 Mehefin 2019
Hanner Tymor 27 Mai - 31 Mai 2019

Diweddarwyd Mawrth 2019