Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.
Cewch wybod y cyfan am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal â'r cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.
Dewch i'n Noson Agored nesaf i weld pam mai Coleg Gŵyr Abertawe yw'r lle i chi.

  • Siarad â'n darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
  • Edrych ar y cyfleusterau
  • Darganfod mwy am gymorth myfyrwyr, gyrfaoedd a chyllid
  • Siarad â staff i gael cyngor ar y broses ymgeisio.

Gorseinon: 5.30pm-7.30pm
Dydd Llun 13 Tachwedd 2017
Dydd Llun 15 Ionawr 2018
Dydd Llun 5 Mawrth 2018

Tycoch: 5.30pm-7.30pm
Dydd Llun 20 Tachwedd 2017
Dydd Llun 22 Ionawr 2018
Dydd Llun 12 Mawrth 2018

Llwyn y Bryn: 5pm-7pm
Dydd Mawrth 12 Rhaglen 2017 
Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018

Dyddiadau’r Tymhorau

Tymor yr hydref 2017/18
4 Medi - 22 Rhagfyr 2017
Hanner Tymor 30 Hydref - 3 Tachwedd 2017

Tymor y gaeaf 2017/18
8 Ionawr - 30 Mawrth 2018
Hanner Tymor 19 Chwefror - 23 Chwefror 2018

Tymor y gwanwyn 2017/18
16 Ebrill - 29 Mehefin 2018
Hanner Tymor 28 Mai - 1 Mehefin 2018

Diweddarwyd Tachwedd 2017