Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.
Cewch wybod y cyfan am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal â'r cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.
Dewch i'n Noson Agored nesaf i weld pam mai Coleg Gŵyr Abertawe yw'r lle i chi.

  • Siarad â'n darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
  • Edrych ar y cyfleusterau
  • Darganfod mwy am gymorth myfyrwyr, gyrfaoedd a chyllid
  • Siarad â staff i gael cyngor ar y broses ymgeisio.

Campus Gorseinon: 5.30pm-7.30pm
Mae'r campws yn darparu ar gyfer mwy na 2,000 o fyfyrwyr amser llawn sydd â mynediad at bron 40 o bynciau Safon Uwch ac ystod eang o gyrsiau galwedigaethol.

Dydd Llun 14 Ionawr 2019
Dydd Llun 11 Mawrth 2019

Campus Tycoch: 5.30pm-7.30pm
Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy'n astudio amrywiaeth eang o grysiau galwedigaethol, mynediad, addysg uwch a phrentisiaethau.

Dydd Llun 21 Ionawr 2019
Dydd Llun 18 Mawrth 2019

Campus Llwyn y Bryn: 5pm-7pm
Gall myfyrwyr astudio amrywiaeth o feysydd gan gynnwys celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, fforograffiaeth a cherddoriaeth.

Dydd Mawrth 3 Rhaglen 2018 
Dydd Mawrth 12 Mawrth 2019

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor yr hydref 2018/19
3 Medi - 21 Rhagfyr 2018
Hanner Tymor 29 Hydref - 2 Tachwedd 2018

Tymor y gaeaf 2018/19
7 Ionawr - 12 Ebrill 2019
Hanner Tymor 25 Chwefror - 1 Mawrth 2019

Tymor y gwanwyn 2018/19
29 Ebrill - 28 Mehefin 2019
Hanner Tymor 27 Mai - 31 Mai 2019

Diweddarwyd Tachwedd 2018