Dyddiadau'r Tymhorau a Nosweithiau Agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.
Cewch wybod y cyfan am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn ogystal â'r cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.
Dewch i'n Noson Agored nesaf i weld pam mai Coleg Gŵyr Abertawe yw'r lle i chi.

  • Siarad â'n darlithwyr am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi
  • Edrych ar y cyfleusterau
  • Darganfod mwy am gymorth myfyrwyr, gyrfaoedd a chyllid
  • Siarad â staff i gael cyngor ar y broses ymgeisio

Noson agored ar gyfer cyrsiau rhan-amser (5.30pm-7.30pm)
Campws Tycoch:
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf

Nosweithiau cofrestru ar gyfer cyrsiau rhan-amser (5-7pm)
Campws Tycoch:
Dydd Llun 9 Medi a Dydd Mawrth 10 Medi
                
Nosweithiau agored cyrsiau amser llawn (5.30pm-7.30pm)
Campws Gorseinon:
Dydd Llun 11 Tachwedd 2019
Dydd Llun 13 Ionawr 2020
Dydd Llun 9 Mawrth 2020

Llys Jiwbilî:
Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019
Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Campws Tycoch:
Dydd Llun 18 Tachwedd 2019
Dydd Llun 20 Ionawr 2020
Dydd Llun 16 Mawrth 2020

Llwyn y Bryn:
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020
Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor yr hydref 2018/19
3 Medi - 21 Rhagfyr 2018
Hanner Tymor 29 Hydref - 2 Tachwedd 2018

Tymor y gaeaf 2019
7 Ionawr - 12 Ebrill 2019
Hanner Tymor 25 Chwefror - 1 Mawrth 2019

Tymor y gwanwyn 2019
29 Ebrill - 28 Mehefin 2019
Hanner Tymor 27 Mai - 31 Mai 2019

Diweddarwyd Mai 2019