Hyfforddiant a chyrsiau trydanol

 

Mae cyrsiau Gosodiadau Trydanol a Pheirianneg (Drydanol) ar gael ar amryw o lefelau, gan roi cyfle i fyfyrwyr gofrestru ar y cwrs sy’n briodol i’r cymwysterau sydd ganddynt eisoes.

Bydd y rhai sy’n dechrau ar Lefel 1 neu 2 yn cael cyfle i symud ymlaen i’r lefel nesaf, a’r dewis posibl o ddilyn prentisiaeth, cwrs addysg uwch neu gael swydd.

Mae’r cyrsiau’n cael eu haddysgu drwy weithdai safonol y diwydiant, gan roi modd i’r myfyrwyr feithrin y sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa yn y sector trydanol.

Mae cyrsiau rhan-amser hefyd ar gael o Lefel 2 hyd at Lefel 5.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth