Mae cyrsiau Diploma Peirianneg BTEC yn cael eu cynnig ar Lefelau 2 a 3. Mae llwybr prentisiaeth ar gael hefyd ar Lefel 3. Bydd myfyrwyr yn symud ymlaen at brentisiaethau a chyrsiau gradd, gyda chyrchfannau yn cynnwys Birmingham, Brunel, Plymouth, Abertawe a Gorllewin Lloegr.

Mae cyrsiau rhan-amser yn amrywio o Lefel 2 hyd at Lefel 5.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth