Peirianneg

 

Mae cyrsiau Peirianneg yn cael eu cynnig ar Lefelau 2 a 3. Mae llwybr prentisiaeth ar gael hefyd ar Lefel 3. 

Mae myfyrwyr yn symud ymlaen i brentisiaethau a chyrsiau gradd mewn prifysgolion amrywiol.

Mae cyrsiau rhan-amser yn amrywio o Lefel 2 hyd at Lefel 5.

Mae peirianwyr electronig ar flaen y gad o ran technolegau’r dyfodol – mae’n amser cyffrous i fod yn astudio electroneg! 

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth