ESOL / Addysg Sylfaenol i Oedolion

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)
For enquiries about interviews, please contact our helpful reception staff at Llwyn y Bryn on 01792 284021. Alternatively email matthew.miller@gowercollegeswansea.ac.uk

Addysg Sylfaenol i Oedolion (ABE)
Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cael cymorth i wella sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol gyda hyfforddiant arbenigol. Mae adnoddau ychwanegol ar gael hefyd fel cyfrifiaduron, iPads a meddalwedd addysgol i helpu gyda llythrennedd ac anghenion dysgu ychwanegol.

Gallwch chi wella eich sgiliau Saesneg a mathemateg a all eich helpu chi i gael swydd, pasio'r prawf theori gyrru neu helpu'ch plant gyda'u gwaith cartref. Cynigiwn gyrsiau ar gampws Llwyn y Bryn a safleoedd Cymunedau yn Gyntaf lleol.

For more information or to arrange an interview contact our helpful reception staff at Llwyn Y Bryn on 01792 284021.

IELTS Preparation courses

ESOL Entry 3, Level 1 and Level 2 students

£10 per hour, minimum eight weeks (£240), maximum 18 weeks (£540)

Running January until June 2018

Email m.miller@gowercollegeswansea.ac.uk for more details

Defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddysgu

QR Code

Roedd dysgwyr ABE ac ESOL wedi cymryd rhan yn y prosiect Sgiliau Hanfodol Rhanbarthol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a llythrennedd digidol. Roedden nhw wedi mwynhau defnyddio iPads yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i ddysgu am hanes Abertawe drwy ddilyn llwybr cod QR.

"Des i i’r wlad ‘ma o Chechnya heb allu siarad gair o Saesneg. Mae cofrestru ar y cwrs yn golygu y galla i gyfathrebu a deall y bobl o’m cwmpas.

Mae gwella fy Saesneg yn fy helpu i gymdeithasu, yn helpu gyda chyfleoedd gwaith a hyd yn oed pan fydda i’n teithio i wledydd eraill"

Idris Baggashov, L2 ESOL

Canlyniadau ESOL Ardderchog

Cafodd y dysgwyr ganlyniadau ardderchog eleni. Llwyddodd Pauline Gleed i gael presenoldeb 100%. Roedd Gonzalo Silvestre wedi pasio ei arholiadau a hefyd ennill cymhwyster mewn ysgrifennu creadigol, cael ei enwi'n Ddysgwr y Flwyddyn, ac erbyn hyn mae'n ddarlithydd a fydd yn addysgu dosbarthiadau Sbaeneg yn Nhycoch!

Fiona NeillGonzalo Silvestre

Cyfleoedd dilyniant

Mae rhai o'n dysgwyr Rhyngwladol yn symud ymlaen at raglenni Mynediad a Diploma Sylfaen Celf a Dylunio - da iawn chi!

Fiona Neill

Dysgwch Gymraeg hefyd!

Welsh Flag

Mae'r timau ESOL ac ABE wedi mynd i'r afael â rhai o sgiliau sylfaenol y Gymraeg a gweithgareddau ynganu diolch i Sgiliaith Cymru a'r Hyrwyddwr Dwyieithrwydd Anna Davies.