Mynediad i’r Dyniaethau

Trosolwg o’r Cwrs: 

Cyflwynir myfyrwyr i bedwar maes pwnc y Dyniaethau: Saesneg, Hanes, Seicoleg a Chymdeithaseg.

Ym mhob pwnc, caiff amrywiaeth o themâu a chysyniadau ei hystyried, ac mae enghreifftiau wedi’u nodi isod:

Hanes: Cymru'r 19eg Ganrif, Yr Almaen Natsïaidd; Mussolini a’r Eidal
Saesneg: Ysgrifennu Creadigol; Gwerthfawrogi Barddoniaeth; Gwerthfawrogi Nofel
Cymdeithaseg: Cyflwyniad i Gymdeithaseg; Trosedd a Gwyriad; Cymdeithaseg y Teulu
Seicoleg: Dulliau Gweithredu Seicoleg; Dulliau Ymchwil; Ymddygiad Annormal;

Yn ogystal, rhaid i fyfyrwyr gyflawni modiwlau craidd mewn rhifedd, cyfathrebu, TG a Sgiliau Astudio a chwblhau prosiect ymchwil ar yr un pryd hefyd. 
 

Rheolau Cyfuno ar gyfer Diploma MAU (Y Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol)

Heb ei raddio   Lefel 2 Lefel 3
  Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Mynediad i Addysg Uwch HC83CY007   3
  Tri chredyd ar Lefel 3 o fodiwl Sgiliau Astudio.   3
  Mathemateg 6  
  Cyflwyniad Llafar HC73CY142   3
  CYFANSWM 6 9

Diweddarwyd Ionawr 2021

Gofynion Mynediad: 

Bydd angen i ymgeiswyr gwblhau cwrs cyn-fynediad neu gwblhau aseiniad mynediad yn llwyddiannus.

Dull Addysgu’r Cwrs: 

Drwy gydol y flwyddyn academaidd bydd myfyrwyr yn cael credyd drwy broses barhaus o asesu gwaith cwrs.

Caiff amrywiaeth o dechnegau asesu ffurfiol ac anffurfiol eu defnyddio gan gynnwys traethodau ysgrifenedig, astudiaethau achos, dadleuon, straeon byrion, prosiectau ymchwil a chyflwyniadau.

Cyfleoedd Dilyniant: 

Nod y cwrs yw datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i astudio ar lefel gradd. Felly, y dilyniant naturiol yw rhaglen Gradd mewn Saesneg, hanes, Cymdeithaseg, Seicoleg neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i yrfaoedd addysgu, gwaith ieuenctid a chymunedol, gweinyddiaeth gyhoeddus, cwnsela a gyrfaoedd eraill i raddedigion.

Gwybodaeth Ychwanegol: 

Rhaid i fyfyrwyr amser llawn dalu ffi gofrestru o tua £20.

Mae cyfweliad a sgrinio sgiliau sylfaenol yn ofynnol.

Lleoliad(au): 
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg: 
No