Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs 15 mis hwn yn darparu dealltwriaeth drylwyr o iechyd a gofal cymdeithasol a fydd yn rhoi modd i chi ganolbwyntio ar y meysydd canlynol: 

  • Hawliau a chyfrifoldebau cyflogaeth
  • Cyfathrebu a chymhwyso rhif mewn lleoliadau gofal
  • Iechyd a lles

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

Cyflogaeth yn y sector am o leiaf chwe mis. Bydd lefel y dysgu yn dibynnu ar eich profiadau a’ch cyfrifoldebau sydd gennych yn eich swydd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn dod i’r Coleg bob pythefnos drwy gydol y rhaglen (dau ddiwrnod y mis) gydag asesiadau parhaus yn y gweithle.

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r Radd Sylfaen mewn Gofal a ChymorthPlentyndod Cynnar neu Gwaith Cymunedol a Chyflogadwyedd. Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc cysylltiedig megis nyrsio.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No