Astudiaethau Gofal Plant Galwedigaethol (L1)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Sylwch: Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sydd am astudio llwybr Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Os byddai’n well gennych gwrs Gofal Plant cyfeiriwch at yr wybodaeth am y cwrs perthnasol.

Bwriad y cwrs blwyddyn hwn yw datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Diweddarwyd Ionawr 2021

Gofynion Mynediad

Rhai cymwysterau mynediad Lefel 3 neu raddau D-G ar lefel TGAU (rhaid cael gradd F o leiaf mewn Saesneg Iaith). Rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS cyn cofrestru ar y cwrs. Mae’n costio tua £40.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Rolau a’r gwasanaethau a ddarperir
  • Iechyd a diogelwch
  • Amddiffyn a diogelu oedolion a phlant
  • Ymwybyddiaeth o gynhwysiad ac anabledd
  • Twf a datblygiad dynol
  • Gofal corfforol babanod a phlant ifanc
  • Pwysigrwydd gweithgareddau hamdden a chymdeithasol
  • Hybu bwyta’n iach.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Dilyniant

Lefel 2 mewn cwrs iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallai ffioedd ychwanegol gynnwys:
Dau grys polo
Tocyn bws
Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol ar gyfer gwibdeithiau a byddwn yn esbonio’r rhain i chi wrth iddynt godi.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes