Cerddoriaeth

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys:

  • Ymchwilio i ddatblygiadau cerddorol arwyddocaol (1650 – presennol)
  • Astudiaeth sawl gwaith gosod gan gynnwys Offeren Dros y Meirw gan Mozart a Verdi, ochr yn ochr â thechnegau theatr gerdd yr 20fed ganrif
  • Cyfansoddi clasurol gorllewinol, argraffiadaeth, minimaliaeth ac arddulliau eraill.

Cewch gymorth perfformio sylweddol gan ein hyfforddwr perfformio dynodedig.

Gwiriwyd Tachwedd 2019

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Graddau A neu B mewn TGAU Cerddoriaeth neu radd V Theori (ABRSM)

Mae’r gallu i ddarllen hen nodiant yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn sawl sesiwn awr o hyd. Yn debyg iawn i’r senario Safon Uwch ‘draddodiadol’, bydd pob darlith yn canolbwyntio ar faes penodol o’r cwrs, gan ganiatáu i bob modiwl ddatblygu ochr yn ochr â’i gilydd.
Gall asesiadau ar gyfer y pwnc hwn fod ar ffurf monitro ‘llafar’ yn ystod sesiynau neu drwy brofion a luniwyd yn arbennig a gwaith gyda hen bapurau arholiad (mae hyn i gyd, wrth gwrs, yn arwain at yr arholiad yn yr haf).
Mae’r elfennau perfformio yn destun dau ‘ffug arholiad ymarferol’ mewnol ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn academaidd (yn ychwanegol at y perfformiad terfynol, a asesir yn allanol).

Cyfleoedd Dilyniant

Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i astudio cerddoriaeth mewn conservatoires/prifysgolion blaenllaw ledled y DU gydag ystod gynyddol o bynciau cerddorol yn cael eu cyflwyno ar lefel gradd, ac mae cyfleoedd i ddod o hyd i gwrs sydd bron wedi’i ‘deilwra’ ar gyfer y myfyriwr unigol.
Ar ôl gradd, mae cyn-fyfyrwyr wedi bod yn ddigon ffodus i ddod o hyd i gyflogaeth lewyrchus fel perfformwyr, cyfansoddwyr, newyddiadurwyr cerdd, athrawon a pheirianwyr recordio i enwi ond ychydig o lwybrau posibl.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r adran Gerddoriaeth wedi mwynhau llawer o wibdeithiau i weld cyngherddau ledled y DU. Mae rhai o’r rhain wedi cynnwys Jerry Goldsmith yn arwain detholiad o’i gerddoriaeth ffilm gyda Cherddorfa Symffoni Llundain, Howard Shore yn cyflwyno ei symffoni anhygoel ‘Lord of the Rings’ gyda Cherddorfa Ffilharmonig Llundain, ac Ennio Morricone yn arwain amrywiaeth o’i ddarnau yn y Royal Albert Hall.
Pryd bynnag y bydd cyfle yn codi, byddwn yn ymdrechu i chwilio am gyngherddau a fydd yn addysgiadol ac yn bleserus i’r myfyrwyr, gan gadw’r gost ariannol mor isel ag sy’n bosibl iddynt.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No