Cymdeithaseg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn gwrs diddorol a heriol lle byddwch yn astudio rhyngweithio dynol, strwythur cymdeithasol a diwylliant. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

 • Archwilio cymdeithasoli, diwylliant a hunaniaeth
 • Teuluoedd ac aelwydydd
 • Dulliau addysg ac ymchwil a ddefnyddir gan gymdeithasegwyr
 • Trosedd a gwyriad
 • Anghydraddoldeb cymdeithasol
 • Dulliau ymchwil cymwysedig

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith a Saesneg Llenyddiaeth. Os na astudiwyd Saesneg Llenyddiaeth, byddwn yn ystyried gradd B mewn Hanes neu Astudiaethau Crefyddol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir yn yr ystafell ddosbarth. Asesir trwy arholiadau allanol, gyda phrofion mewnol a ffug arholiadau.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyriwr cymdeithaseg yn datblygu’r sgiliau sy’n briodol ar gyfer y brifysgol a hefyd ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd gan gynnwys:

 • gwaith cymdeithasol
 • heddlu
 • addysgu
 • newyddiaduraeth
 • nyrsio
 • gweithio i elusennau mawr

 

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No